Dekarbonizace evropských rafinérií: Podepsána první dohoda mezi TotalEnergies a Air Products o dodávkách zeleného vodíku.

Společnosti TotalEnergies a Air Products podepsaly 15letou dohodu o roční dodávce 70 000 tun zeleného vodíku, který TotalEnergies použije na dekarbonizaci svých rafinerií v Evropě. První dodávky vodíku začnou v roce 2030.

Podle dohody bude Air Products dodávat do severoevropských rafinérií TotalEnergies zelený vodík z globální dodavatelské sítě Air Products. Tento vodík zabrání vzniku přibližně 700 000 tunám oxidu uhličitého ročně. Smlouva se společností Air Products je prvním krokem k dosažení cíle TotalEnergies snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů z provozovaných ropných a plynárenských projektů o 40 % ve srovnání s emisemi v roce 2015.

Pro naplnění tohoto cíle vyzvala TotalEnergies k podání nabídek na dodávky 500 000 tun zeleného vodíku ročně.

Společnost Air Products, světová jednička v dodávkách vodíku, požadavky TotalEnergies splňuje. Investovala více než 15 miliard dolarů do několik velkých nízkouhlíkových vodíkových projektů ve světě, čímž se stala předním a spolehlivým dodavatelem a je tak v současnosti lídrem energetické transformace.

„Tato dohoda je odrazovým můstkem k našemu cíli pomocí vodíku do konce desetiletí dekarbonizovat rafinerie TotalEnergies v severní Evropě. Jsme hrdí na to, že jsme partnerem společnosti Air Products, která je pod vedením Seifi Ghasemiho předním producentem nízkouhlíkového vodíku.“

„Opět prokazujeme naši schopnost být průkopníkem energetické transformace a přispíváme ke vzniku odvětví zeleného vodíku nabídkou dlouhodobých smluv s našimi šesti rafinériemi a dvěma biorafinériemi v Evropě. Jsme také rádi, že můžeme rozšířit naše partnerství se společností Air Products tím, že se staneme dodavatelem zelené energie pro společnost Air Products a přispějeme tak k dekarbonizaci této společnosti,“ řekl Patrick Pouyanné, předseda představenstva a generální ředitel společnosti TotalEnergies.„Jedna z největších energetických společností na světě se dnes zavázala používat obnovitelný vodík k dekarbonizaci svých rafinerií v severní Evropě a my ve společnosti Air Products jsme poctěni a hrdí na to, že jsme výrobcem a dodavatelem požadovaného zeleného vodíku,“ prohlásil předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products Seifi Ghasemi a poznamenal, že Air Products se vydal na cestu výroby čistého vodíku již před sedmi lety.

„Vždy jsme věřili, že když zpřístupníme čistý vodík v širokém komerčním měřítku, poptávka se dostaví. Tato smlouva potvrzuje naši dlouhodobou strategii. Poptávka zde zjevně je, časem výrazně poroste a bude hrát zásadní roli při dekarbonizaci těžkého průmyslu a dalších odvětví. Chci také vyjádřit svůj obdiv k vizi a odvaze pana Patricka Pouyanného učinit jako první krok k vytvoření čistší budoucnosti světa,“ doplnil Seifi Ghasemi.

Společnosti TotalEnergies a Air Products zároveň podepsaly memorandum o porozumění pro dodávky obnovitelné energie, které zahrnuje podepsání smlouvy o nákupu energie (PPA) na 150 MW vyrobené v solárním projektu v Texasu. Strany rovněž plánují společně prozkoumat další možnosti PPA ve Spojeném království, Polsku a Francii.

Tato dohoda, která posiluje partnerství mezi TotalEnergies a Air Products, přispěje k plánu dekarbonizace společnosti Air Products a je v souladu s integrovanou strategií TotalEnergies v oblasti elektřiny v celém hodnotovém řetězci.TotalEnergies a dekarbonizace jejích evropských rafinérií

TotalEnergies se zavázala snižovat uhlíkovou stopu při výrobě, přeměně a dodávání energie svým zákazníkům. Jednou z pák identifikovaných společností je použití zeleného nebo nízkouhlíkového vodíku k dekarbonizaci jejích evropských rafinérií, což je krok, který pomůže snížit její emise CO₂ o přibližně pět milionů tun ročně do roku 2030.

Cílem je zcela dekarbonizovat její evropské rafinérie, a proto  společnost vyhlásila v září 2023 výzvu k podávání nabídek na dodávky 500 000 tun zeleného vodíku ročně.

O TotalEnergies

TotalEnergies je globální energetická společnost, která vyrábí a prodává energie: ropu a biopaliva, zemní plyn a zelené plyny, obnovitelné zdroje a elektřinu. Jejich více než

100 000 zaměstnanců se zavázalo poskytovat co největšímu počtu lidí energii, která je spolehlivější, dostupnější a udržitelnější. Společnost TotalEnergies, která působí ve zhruba 120 zemích, klade udržitelnost do středu své strategie, svých projektů a operací.

O společnosti Air Products

Air Products (NYSE: APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství.

Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost dosáhla ve fiskálním roce 2023 obratu ve výši 12,6 miliard USD z operací v 50 zemích světa a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 60 miliard USD. Více než 23 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců je vedeno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení přínosné pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. (sfr)