Evropská komise zahájila řízení se státy EU s vysokými deficity rozpočtů. ČR mezi nimi není. (Ilustrační foto).

Evropská komise zahájila řízení se státy EU s vysokými deficity rozpočtů. Hříšníků je zatím celkem 7, ale Česko mezi nimi není. Evropská komise tak zahájila řízení proti Belgii, Francii, Itálii, Maďarsku, Maltě, Polsku a Slovensku, které překračují stanovené deficity veřejných financí.

Uvedené země loni u svých rozpočtových deficitů překročily tříprocentní strop ve vztahu k hrubému domácímu produktu (HDP).

„Na základě tohoto hodnocení a po zvážení stanoviska Hospodářského a finančního výboru má Komise v úmyslu navrhnout Radě, aby u těchto členských států v červenci 2024 zahájila řízení kvůli nadměrnému deficitu,“ uvedla Evropská komise.

Komise posuzovala celkem 12 členských zemí, mezi nimi i Českou republiku. V úvahu vzala více faktorů, mimo jiné i to, že u některých států jde o dočasné neplnění stanovených kritérií.

Proto doporučila zahájit řízení jen se sedmi zeměmi.

Pravidla fungování EU mimo jiné stanoví, že členský stát musí deficit veřejných financí udržovat do tří procent HDP a veřejné zadlužení do 60 procent HDP.

Zpráva EK je pouze prvním krokem k zahájení postupů při nadměrném schodku. (sfr)