LIBERTY Ostrava zahajuje proces prodeje a žádá o reorganizaci v rámci insolvenčního zákona. (Ilustrační foto).

LIBERTY Ostrava zahajuje proces prodeje a žádá o reorganizaci v rámci insolvenčního zákona. Od prosince minulého roku prověřuje LIBERTY všechny možné varianty podpory a restrukturalizace společnosti LIBERTY Ostrava tak, aby se její podnikání stalo udržitelným ve velmi náročných podmínkách evropského trhu. Vzhledem k přetrvávajícím podstatným rizikům a nejistotám, kterým LIBERTY Ostrava čelí, se nicméně společnost LIBERTY Ostrava rozhodla, že nejsprávnějším postupem je zahájení procesu směřujícího k prodeji ostravských provozů a stažení plánu preventivní restrukturalizace, tak aby mohla vstoupit do reorganizace podle insolvenčního zákona.

Plán preventivní restrukturalizace společnosti LIBERTY Ostrava byl extrémně zatížen mnoha vnějšími faktory, zejména pokračujícím zhoršováním tržních podmínek v Evropě a zpožděním v přidělování emisních povolenek, které podniku náležejí, od českých úřadů, a to na neurčito. Tyto vlivy způsobují, že LIBERTY Ostrava již nemůže splnit podmínky původního plánu.

Společnost LIBERTY Ostrava proto žádá o schválení reorganizace, která jí poskytne čas a ochranu k tomu, aby připravila proces prodeje a další restrukturalizační kroky k zastavení rostoucích ztrát. LIBERTY je přesvědčena, že tento proces je v nejlepším zájmu věřitelů, zaměstnanců a zákazníků společnosti LIBERTY Ostrava.

LIBERTY bude i nadále udržovat několik málo aktiv, která dokážou pokrývat své vlastní náklady, a pomáhat zaměstnancům při využití státního systému ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele*.

Situace

Skupina LIBERTY získala ostravskou huť od společnosti ArcelorMittal v červenci 2019.  Po letech nedostatečných investic skupina v letech 2021–22 dovedla podnik k nejlepším výrobním a finančním výsledkům za několik desítek let; při tom vynaložila přibližně 143 milionů eur (3,5 miliardy Kč) na investice, včetně 29 milionů eur do plánované instalace dvou nových elektrických obloukových pecí.

Zatímco pandemii covidu skupina zvládla, vypuknutí války na Ukrajině se projevilo výrazným poklesem poptávky po ostravské produkci. Dovoz se vyšplhal na více než dvacet sedm procent celkového obratu na evropském trhu, což dopadá na tuzemské výrobce, kteří v České republice čelí mnohem vyšším regulačním a dekarbonizačním nákladům než jejich konkurence.

Vnější faktory

Plán preventivní restrukturalizace společnosti LIBERTY Ostrava byl podpořen téměř padesáti miliony eur, které poskytly jednotlivé společnosti skupiny a vedl ke snížení fixních nákladů ve výši přesahující padesát milionů eur a také k obnovení výroby na některých provozech druhovýroby. Byly to však dva vnější faktory, které vytvořily natolik podstatná rizika a nejistoty, že to vedlo společnost k rozhodnutí plán stáhnout. Jedná se o tyto faktory:

1.       Pokračující zhoršení situace na evropském trhu ovlivněné globálním převisem nabídky a vysokou úrovní dovozů levné oceli do Evropy ze zemí, které mají mnohem nižší regulační a dekarbonizační náklady. Nezávislé zprávy z trhu hlásí téměř 20% zhoršení marží a cen za tepla válcovaných svitků v porovnání s odhady z února.

2.       Nejistota ohledně přidělování emisních povolenek, které ostravské huti náležejí, ze strany českých úřadů. To vytvořilo významný a okamžitý finanční propad ve výši 43 milionů eur (1,1 miliardy Kč) v plánu preventivní restrukturalizace a zvýšilo riziko platební neschopnosti později během roku, kdy mají být vráceny nevyužité povolenky z předchozího období.

V důsledku toho nyní LIBERTY Ostrava podává návrh na schválení na reorganizace. Skupině LIBERTY to poskytne čas na nalezení strategického řešení, které zajistí udržitelnou budoucnost podniku a zastaví současné finanční ztráty, které dosahují přibližně jednoho milionu eur denně.

Nový právní režim

V rámci procesu bude mít podnik čas na přípravu, projednání a schválení reorganizačního plánu u soudu, který bude na celý proces dohlížet. Za těchto nových právních podmínek bude LIBERTY nadále provozovat několik výrobních linek, které dokážou pokrýt své vlastní náklady, a poskytne zaměstnancům podporu při podávání žádostí o uspokojení mzdových nároků v rámci státního systému ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Jsme i nadále přesvědčeni o tom, že LIBERTY Ostrava může být dlouhodobě životaschopným podnikem, pokud se jí podaří uskutečnit přechod k udržitelnějším formám výroby založeným na technologii elektrických obloukových pecí, ať už v rámci skupiny LIBERTY s pomocí nového investora, nebo se zcela novým vlastníkem.

*Poznámka

Český systém ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poskytuje zaměstnancům až 65 000 Kč hrubého měsíčně po dobu až tří měsíců. Budeme se snažit zajistit, aby měl Úřad práce všechny potřebné údaje o zaměstnancích k dispozici co nejdříve, aby proces vyřizování žádostí probíhal bez zbytečných zdržení.

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu.  Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.  Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.  Spolu s dceřinými společnostmi má 5 100 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel, hliníkářskou ALVANCE Aluminum a energetickou SIMEC Energy, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost.  GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.