Na neschopence bylo loni v České republice denně v průměru 218 tisíc osob.  

Na neschopence bylo loni v Česku denně v průměru 218 tisíc osob, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Během roku 2023 tak chybělo denně na pracovištích v průměru 217 985 nemocensky pojištěných osob kvůli dočasné pracovní neschopnosti.

Před covidovou pandemií v roce 2019 se jednalo o 222 tisíc, v roce 2021 pak o více než 260 tisíc osob.

V roce 2023 bylo v Česku nemocensky pojištěno celkem 4 767 tis. osob, tedy o 19 tis. (0,4 %) více než před rokem. Nejvýraznější nárůst počtu nemocensky pojištěných zaměstnanců zaznamenaly odvětvové sekce Zdravotní a sociální péče (24 tis., 6 %), Administrativní a podpůrné činnosti (13 tis., 5 %) a Vzdělávání (11 tis., 3 %).

Stejně jako v roce 2022 bylo mezi pojištěnými osobami více žen (50,6 %). Meziročně vzrostl jejich počet o 24 tis., kdežto počet nemocensky pojištěných mužů se o necelých 5 tis. snížil.

„V minulém roce bylo nahlášeno celkem 2 535 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, v přepočtu 53 neschopenek na sto pojištěnců. Oproti roku 2019, tedy období před vypuknutím pandemie onemocnění covid-19, tak došlo k nárůstu o 13 případů na sto pojištěnců. V absolutním vyjádření přibylo 620 tisíc neschopností,“ upozornila Alena Hykyšová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Ženy za uplynulý rok nahlásily 1 401 tisíc neschopenek, zatímco muži o necelou čtvrtinu méně, a sice 1 134 tisíc Nejvíce neschopenek na 100 nemocensky pojištěných bylo hlášeno ve Zpracovatelském průmyslu (69 případů) a v subjektech působících v oblasti Vzdělávání (63).

Většina (92 %) případů byla způsobena nemocí. Z důvodu úrazu bylo nahlášeno 212 tis. pracovních neschopností, tedy o 5 tis. méně ve srovnání s rokem 2022. Více než 43 tisíc úrazů, které si vyžádaly neschopenku, bylo klasifikováno jako pracovní úraz. Smrtelných pracovních úrazů bylo evidováno 77, tedy nejméně v celé dekádě.

Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v roce 2023 činila 31,4 dne. Oproti roku 2019 se snížila o 11 dnů. Nejdelší průměrná doba (45 dnů) byla zaznamenána v odvětvích Zemědělství, lesnictví, rybářství, dále Ubytování, stravování a pohostinství (43 dnů) a Stavebnictví (42 dnů).

Více než dvě pětiny (42 %) případů dočasné pracovní neschopnosti v roce 2023 byly spojeny s nemocemi dýchací soustavy. V průměru trvaly 12 dnů na případ. Nemoci pohybového aparátu zapříčinily 15 % neschopenek s průměrnou délkou cca 2 měsíce. (sfr)