ČSÚ: Příjmy domácností v České republice loni klesly o 2,5 procenta.

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v Česku reálně v roce 2023 klesl o 2,5 % a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně snížila o 5 %. Míra úspor stoupla proti roku 2022 o 2,2 procentního bodu na 18,6 %. Informoval o tom ČSÚ.

Domácnosti: příjmy i spotřeba mezičtvrtletně stouply

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,1 % a meziročně stoupl o 1,6 %.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně klesla o 0,2 %.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 46 977 Kč.

Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně snížil o 0,1 % a meziročně stoupl o 0,4 %.

Míra úspor domácností v 4. čtvrtletí dosáhla 19,4 %, což je o 0,8 procentního bodu více oproti předchozímu čtvrtletí a o 1,2 procentního bodu více než před rokem.

Domácnosti: reálné příjmy i spotřeba klesly

Reálné příjmy domácností na obyvatele klesly proti roku 2022 o 2,5 % a reálná spotřeba domácností na obyvatele se snížila o 5,0 %.


Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2023
Reálné příjmy -5,0 -2,6 -3,8 +1,6 -2,5
Reálná spotřeba (výdaje) -7,5 -7,0 -5,4 -0,2 -5,0

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2023 hodnoty 44 254 Kč a oproti roku 2022 reálně klesl o 1,7 %.

Míra úspor v roce 2023 dosáhla 18,6 % a byla o 2,2 p. b. vyšší než v roce 2022.

Míra investic sektoru domácností v roce 2023 dosáhla 7,5 % a klesla tak o 0,9 p. b.

Nefinanční podniky: míra zisku i investic stoupla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 48,9 % a dosáhla tak o 0,2 procentního bodu (p. b.) vyšší hodnoty než v předchozím čtvrtletí a o 0,5 p. b. více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 6,3 %.

Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,1 p. b. a dosáhla 29,3 %. Meziročně stoupla o 1 procentní bod. (sfr)