Domy budou muset být od roku 2030 klimaticky neutrální, schválil Evropský parlament. (Ilustrační foto).

Domy v Česku budou muset mít od roku 2030 nulové emise. Týká se to zatím jen nově postavených budov. Od roku 2050 pak mají být klimaticky neutrální všechny stávající stavby. Schválil to Evropský parlament.

Po Evropském parlamentu musí nová pravidla ještě schválit Evropská rada, kterou tvoří zástupci členských států Unie. Na podobě nových pravidel se evropské instituce dohodly už loni.

Po definitivním schválení čeká na stát i soukromé vlastníky domů několik povinností. První z nich musí splnit už v roce 2028, kdy mají mít nulové emise budovy vlastněné, provozované nebo užívané veřejnými orgány, například ministerstvy.

O dva roky později mají být klimaticky neutrální všechny novostavby.

Od roku 2050 pak musí tato kritéria plnit i starší domy s výjimkou zemědělských stavení, památek nebo kostelů.

Do roku 2040 by se také měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva. Unijní směrnice nezakazuje využívat elektřinu vyráběnou například v uhelných elektrárnách. Jen budou mít povinnost takové „špinavé“ zdroje vyvážit.

V praxi se toho dá docílit například instalací solárních panelů na střechu bytového domu.

Podle Evropské komise spotřebovávají budovy v Evropské unii 40 procent energie a produkují 36 procent emisí skleníkových plynů. Směrnice proto požaduje, aby členské státy v následujících šesti letech snížily spotřebu u rezidenčních budov o 16 procent, v roce 2035 to má být dokonce o 20 až 22 procent.

Do roku 2030 pak bude muset projít renovací 16 procent ostatních typů domů, tedy například kanceláří nebo skladů.

V současnosti v Česku projde ekologickou rekonstrukcí asi jedno procento budov ročně. Vláda má za cíl trojnásobně rychlejší tempo.

Ministerstvo životního prostředí kvůli tomu letos rozšířilo dotační program Nová zelená úsporám. Ve spolupráci se stavebními spořitelnami také nabízí zvýhodněné úvěry v rámci akce Oprav dům po babičce. (sfr)