Podpisem smlouvy o nákupu elektřiny z větrného parku Gemini EPH nadále posiluje svou pozici v oblasti dodávek obnovitelné energie v Nizozemsku.

Energetický a průmyslový holding (EPH) uzavřel prostřednictvím své nizozemské dceřiné společnosti PZEM ze skupiny EP Netherlands B.V. (EP NL) smlouvu o nákupu elektřiny, tzv. PPA, z větrného parku Gemini s významnou chemickou firmou Nobian. Bude tak zajišťovat dodávky obnovitelné energie z jednoho z největších pobřežních větrných parků v Nizozemsku.

Větrný park Gemini, nacházející se v Severním moři v blízkosti nizozemského pobřeží, dodá prostřednictvím společnosti PZEM v tomto roce celkem 300 GWh obnovitelné energie, v roce 2025 pak 500 GWh. Toto množství odpovídá roční spotřebě elektřiny 90 až 150 tisíc domácností a povede k úspoře více než 500 tisíc tun emisí CO2.

Nobian bude dodávanou elektřinu využívat k výrobě soli a elektrolýze, čímž pokryje 10–15 % své roční spotřeby elektřiny.

„Vážíme si toho, že jsme klíčovým hráčem v oblasti dodávek obnovitelné energie v Nizozemsku. Naším cílem je zajistit diverzifikovaný mix zdrojů energie a dosáhnout udržitelného růstu výroby a dodávek elektřiny.“

„Smlouva se společností Nobian je dalším významným krokem na cestě k tomuto cíli, který nám pomůže naplnit naše ambice aktivně se podílet na formování budoucnosti energetiky a udržitelného energetického mixu,“ uvedl Peter Černák, člen představenstva EP Power Europe, a. s. a předseda představenstva EP NL.

Energetický a průmyslový holding (EPH) je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Spojeném království, Irsku, Francii, Nizozemsku a Švýcarsku.

Jedná se o diverzifikovanou a vertikálně integrovanou energetickou utilitu pokrývající kompletní hodnotový řetězec od vysoce účinné kogenerace přes výrobu elektřiny a tepla, přepravu zemního plynu, skladování plynu až po distribuci a dodávky plynu, tepla a elektřiny.

K aktivitám EPH dále patří obchodní a logistické platformy a správa plynárenské infrastruktury. Skupinu EPH tvoří více než 70 společností strukturovaných do tří pilířů – EP Infrastructure, EP Power Europe a EP Logistics International. (sfr)