ÚOHS při mapování trhu s cukrem zjistil podezřelé skokové navýšení obchodní přirážky u cukru v obchodních řetězcích.

Maloobchodní trh s potravinami v ČR je ovládán asymetrickým oligopolem 6 řetězců. Uvedl to Úřad na ochranu hospodářské soutěže ČR (ÚOHS) v rámci zprávy z šetření v oblasti výroby a prodeje cukru. Při mapování trhu s cukrem úřad zjistil podezřelé skokové navýšení obchodní přirážky u cukru v obchodních řetězcích.

Tržní význam šesti uvedených soutěžitelů naznačuje asymetrický oligopol, což je nejčastější tržní struktura maloobchodního trhu s potravinami v západní Evropě, uvedl ÚOHS.

Zároveň s takovým podílem patří český trh mezi nejvíce koncentrované trhy v rámci Evropy s podobnou úrovní, jako má Belgie, Finsko, Rakousko, Švédsko nebo Velká Británie, dodal ÚOHS.

Úřad již dříve zjistil, že na maloobchodním trhu působí několik silných soutěžitelů s celonárodním pokrytím, nicméně žádný z nich nedisponuje dominantním postavením.

ÚOHS zdůraznil, že oblast maloobchodního prodeje potravin v ČR je vysoce konkurenční a množství subjektů, které na ní působí, neumožňuje žádnému z nich získat dominantní postavení, které by tak mohl zneužívat.

Dodal, že v oblasti maloobchodního prodeje cukru mají obchodní řetězce, i při absenci subjektu s dominantním postavením,
jednoznačně výraznou vyjednávací tržní sílu a schopnost prosazovat své podmínky i vůči dodavatelům cukru, například celkový dohodnutý objem nakupovaného cukru uvedený ve smlouvě nemusí být maloobchodním prodejcem dodržen a cukr ve skutečnosti odebrán, a to bez uplatnění jakékoliv postihu nebo sankce ze strany cukrovaru.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však při mapování výroby a trhu s cukrem zjistil podezřelé skokové navýšení obchodní přirážky u cukru v obchodních řetězcích. K tomu mělo dojít koncem roku 2022.

Zda tím došlo k protisoutěžnímu jednání, však úřad nepotvrdil. Ve věci zahájil správní řízení.

Sektorové šetření ÚOHS se zabývalo všemi částmi trhu s cukrem, tedy od produkce cukrové řepy a výroby cukru až po jeho maloobchodní prodej.

U pěstitelů cukrové řepy ani u výrobců cukru úřad žádné náznaky zakázaných dohod nebo zneužití dominantního postavení neodhalil.

Jinak tomu ale bylo v oblasti maloobchodu. Na českém trhu působí v oblasti maloobchodu osm velkých obchodních řetězců, přičemž asi dvě třetiny prodávaného cukru v maloobchodu tvoří produkce domácích cukrovarů, zbytek je dovážen.

„Šetření úřadu ukázalo, že obchodní přirážky řetězců byly až do podzimu 2022 velice nízké, v některých obdobích dokonce záporné. Cukr byl tedy prodáván pod nákupní cenou. Tato situace se zásadně změnila v posledních měsících roku 2022, kdy obchodní přirážky řetězců vystoupaly na do té doby neobvyklých cca 5 Kč na kilogram cukru krystal,“ uvedl úřad.

Současně uznal, že v té době existovala řada prokazatelně vyšších nákladů: zdražení cukrovarů, vyšší ceny energií a vyšší mzdy zaměstnanců.

Nárůst obchodní přirážky ale mohl podle jeho zjištění mít příčinu také v koordinaci jednání obchodních řetězců, a tak uskutečnil neohlášená místní šetření u čtyř obchodních řetězců. Inspekce složená ze tří desítek pracovníků zajišťovala možné důkazy, když prověřila desítky zaměstnanců v centrálách řetězců, jejich kanceláře, počítače a mobilní zařízení.

„Shromážděný materiál úřad nyní vyhodnocuje. Je na místě zdůraznit, že uskutečnění místního šetření neznamená, že došlo k protisoutěžnímu jednání a ve věci bude zahájeno správní řízení, případně uložena pokuta,“ konstatoval ÚOHS. (sfr)