(Ilustrační foto)

Euro v ČR zatím nebude. Vláda termín přijetí společné měny odložila na doporučení MF ČR a České národní banky. 

„Současná vláda si dala za cíl dát do pořádku veřejné finance, což velmi úzce souvisí s plněním maastrichtských kritérií potřebných ke vstupu do eurozóny. V posledních dvou letech jsme učinili řadu kroků, které nás k této metě přiblížily, jak ostatně dokládá i předložený dokument resortu financí a ČNB. Debata o termínu přijetí eura tak bude dávat smysl až v době, kdy Česká republika všechna potřebná kritéria splní,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Na jednání Vládního výboru pro strategické investice doplnil, Česko bude na strategické investice v příštích pěti letech potřebovat o 350 až 420 miliard korun navíc proti loňsku, kdy podle něj šlo ze státního rozpočtu na investiční výdaje rekordních 211 miliard korun.

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že investiční potřeby Česka převyšují možnosti státního rozpočtu, budou podle něj třeba i další finanční nástroje z Evropské unie nebo jiných zdrojů.(pet)


Vláda hodnotí tři oblasti. První posuzuje plnění již 30 let starých maastrichtských konvergenčních kritérií, které jsou sice nutnou, ale nikoliv postačující podmínkou pro vstup do eurozóny.

Tato kritéria stanovují limity plnění pro fiskální a měnovou oblast. Jejich plnění má za cíl snížení rizik a nákladů spojených s absencí vlastní měnové politiky.

Úspěšné plnění příslušných kritérií má rovněž omezit rizika narušení stability a vytváření nerovnováh v rámci měnové unie.

V podmínkách zpomalování globálního ekonomického růstu a jen pomalu ustupujících inflačních tlaků ČR nesplnila v roce 2023 kritérium cenové stability.

Formálně není plněno ani kritérium fluktuace měnového kurzu, protože ČR není součástí mechanismu směnných kurzů ERM II.

Naopak splněno v loňském roce bylo kritérium konvergence úrokových sazeb a ČR také formálně splnila kritérium stavu veřejných financí, přestože pravděpodobně neplnila referenční hodnotu pro deficit. Evropská komise totiž nenavrhla zahájení postupu při nadměrném schodku s ČR.