Praha se potýká s nedostatkem povolených bytů. Deficit už přesáhl 85 tisíc bytů. (Ilustrační foto).

Podle odborných odhadů je potřeba každoročně v metropoli povolit a postavit minimálně 10.000 bytů. Dlouhodobě se tu povoluje ale jen kolem 5.000 bytů ročně. Výjimkou nebyl ani rok 2023. V metropoli se loni povolilo jen 5.720 bytů, z toho 4.242 v bytových domech.

Upozornila na to společnost Central Group.

Meziročně se jedná o 12% pokles, respektive 20% pokles.

„Hlavní město tak i nadále prohlubuje svůj bytový deficit, který už přesáhl 85 tisíc bytů. Zdlouhavé a nedostatečné povolování nové výstavby se negativně odráží v dostupnosti bydlení. Jak vlastnického, tak nájemního. Přitom počet plánovaných projektů v Praze neustále roste,“ uvedla Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Ke konci loňského roku šlo o více než 143.000 bytů v hodnotě přesahující 1,5 bilionu korun. Potencionálně se tak jedná o mnohamiliardové příjmy do státní pokladny.

Při 12% sazbě by jen na DPH mohl stát z těchto bytů získat přes 160 miliard korun, a Praha další desítky miliard z kontribucí.

Tyto byty by navíc přinesly bydlení pro zhruba 300 tisíc lidí a mohly by výrazně pomoci s řešením krize bydlení. Je tedy nepochopitelné, že stát je v řešení otázky povolovacích procesů tak liknavý, konstatovala dále.

„Naděje vkládané do nového stavebního zákona se kvůli neustálým průtahům a nejistotě mění v paniku. Vždyť necelý půl rok před tím, než má zákon vejít plně v účinnost stále není jasná jeho úplná podoba a tendr na digitalizaci zastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ konstatovala.

České stavebnictví tak podle ní reálně stojí před hrozbou kolapsu systému povolování nové výstavby, což může přinést obrovské ztráty pro investory, ale i pro stát.

Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 30 let svého působení dokončil již na 200 rezidenčních projektů a prodal přes 18.000 nových bytů, domů a parcel.

Veškeré vydělané prostředky investuje Central Group do dalšího rozvoje. Neúčastní se žádných veřejných zakázek ani není příjemcem žádných veřejných dotací.

Každoročně platí českému státu stamilionové částky na daních a mnoha desítkami milionů korun každý rok také přispívá na obecně prospěšné účely a realizaci veřejných staveb.

Central Group v současnosti vlastní v Praze kolem 1,5 milionu m² brownfieldů a pozemků určených k výstavbě, na kterých plánuje více než 30.000 nových bytů. Připravuje celé nové městské čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty z ČR i ze světa. V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze. (sfr)