Evropská komise doporučila snížení emisí skleníkových plynů v EU o 90 % do roku 2040. (Ilustrační foto).

Evropská komise doporučila snížit emise skleníkových plynů v EU oproti roku 1990 o 90 % a to do roku 2040. Legislativní návrh týkající se emisních plánů by měla vypracovat až příští Evropská komise, která vznikne po letošních volbách do Evropského parlamentu.

Záměrem tohoto návrhu je zajistit dosažení hlavního deklarovaného cíle sedmadvacítky, a to takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050.

V současnosti v EU platí cíl snížit množství emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990.

Komise zároveň vyhověla zemědělcům a zmírnila část doporučení týkající se zemědělství. Farmáři v několika členských zemích v posledních týdnech protestovali proti unijní politice týkající se snižování emisí v zemědělství.

Původní návrh Evropské komise počítal s tím, že zemědělství bude muset do roku 2040 snížit emise jiné než CO2 o 30 procent oproti úrovni z roku 2015, aby splnilo celkový klimatický cíl. To bylo nyní z konečného návrhu odstraněno.

Legislativní návrh týkající se emisních plánů by měla vypracovat až příští Evropská komise. Návrh pak musí získat souhlas členských států i Evropského parlamentu.

„Stanovení klimatického cíle do roku 2040 pomůže evropskému průmyslu, investorům, občanům a vládám přijímat v tomto desetiletí rozhodnutí, která udrží EU na cestě ke splnění cíle, kterým je klimatická neutralita v roce 2050,“ uvedla Evropská komise.

Stanovení tohoto cíle prý rovněž „vyšle důležité signály, jak efektivně investovat a plánovat v dlouhodobějším horizontu“.

S plánováním do budoucna je možné vytvořit „prosperující, konkurenceschopnou a spravedlivou společnost, dekarbonizovat unijní průmysl a energetické systémy a zajistit, že bude Evropa hlavním cílem investic se stabilními pracovními místy připravenými na budoucnost“, uvedla komise. (sfr)