Státní rozpočet České republiky skončil za leden 2024 s deficitem 26 miliard Kč.

Hospodaření státního rozpočtu ČR skončilo na konci letošního ledna deficitem ve výši 26 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 33 mld. Kč. K meziročnímu zhoršení salda o 19,2 mld. Kč přispěl vývoj na výdajové straně.

I přes solidní růst celkových příjmů o 11,5 % převážil dopad výdajů, které byly na rozdíl od loňského roku realizovány již v lednu. Jejich dynamiku zkreslila záloha veřejným školám (30,5 mld. Kč) a dotace na obnovitelné zdroje energie (5,7 mld. Kč), uvedlo ministerstvo financí.

„Meziroční srovnání lednového hospodaření státního rozpočtu hodnotím pozitivně. Výsledek je zkreslen tím, že jsme letos odeslali zálohu 30,5 mld. Kč na financování dvou měsíců regionálního školství 31. ledna a loni 1. února. Bez těchto zkreslujících faktorů by letošní lednový výsledek představoval meziroční zlepšení o více než 10 mld. Kč,“ uvedl k tomu ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Potěšující je pro mě pohled na tempo růstu příjmů o téměř 12 procent,“ dodal.

„Už loňský průběh roku ukázal, že plnění rozpočtu není lineární. Výsledku hospodaření státního rozpočtu po skončení prvního měsíce nelze přisuzovat velkou váhu.“

Příjmy státního rozpočtu dosáhly na konci ledna růstu 11,5 % (+15,2 mld. Kč), ke kterému přispěly daňové příjmy (+7,2 mld. Kč), prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů (+4,5 mld. Kč) a pojistné (+3,1 mld. Kč).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci (+13,1 %, +1,3 mld. Kč) pozitivně ovlivnil růst mezd. Dopady změn přijatých v konsolidačním balíčku se v inkasu začnou projevovat až v dalších měsících, neboť lednové inkaso souvisí s výdělky z konce roku 2023.

U daně z příjmů právnických osob (1,2 mld. Kč) podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (0,3 mld. Kč) je plnění v prvních měsících roku vždy nižší. To souvisí s termíny pro podání daňových přiznání a se splatností záloh (první záloha v březnu). Obdobně je nastaveno inkaso pro daň z neočekávaných zisků.

Celkové výdaje meziročně vzrostly o 34,4 mld. Kč (+24,7 %). Pro jejich tempo byl určující vývoj běžných výdajů (+24,5 %, +33,6 mld. Kč) navýšených zálohou regionálnímu školství (+30,7 mld. Kč), dotací na obnovitelné zdroje energie (+5,7 mld. Kč), výplatou sociálních dávek, zejména důchodů (+3,5 mld. Kč) a transferem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (+2,5 mld. Kč). Dynamiku výdajů naopak snižovala obsluha státního dluhu (-6,7 mld. Kč). (sfr)