Ministerstvo průmyslu ČR rozdá 1 miliardu Kč na modernizaci lokálních distribučních sítí. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dvě nové výzvy na podporu modernizace lokálních distribučních sítí (LDS) z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V jejich rámci rozdělí celkem 1 miliardu korun. V rámci obou výzev budou moci provozovatelé soustav podávat žádosti od 2. dubna 2024 do 30. prosince 2024.

Podle MPO tyto výzvy umožní úsporu energií v LDS a navýšení jejich kapacity.

Provozovatelé lokálních distribučních sítí (LDS) budou moci v příštím roce žádat o dotace na jejich modernizaci. Připravena je 1 miliarda korun v rámci dvou dotačních výzev z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

„Modernizace lokálních distribučních soustav nám pomůže v úsilí rozvíjet českou energetiku. Tyto dvě výzvy podpoří jejich provozovatele při nákupu zařízení omezujících ztráty v distribuční soustavě a pomohou do ní také instalovat chytré prvky, což spotřebitelům dá možnost lépe řídit svou spotřebu elektřiny a tím snižovat své výdaje,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Cílem výzvy Energetická infrastruktura – úspory v LDS je podle MPO „úspora primární energie při distribuci elektřiny“. Podpora se vztahuje na nákup a instalace transformátorů, trafostanic a dalšího dovybavení.

Cílem výzvy Energetická infrastruktura – OZE v LDS je posílení kapacity lokálních distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE formou rozvoje chytrých sítí a konvenčního posílení sítí.

Podpora se vztahuje jednak na modernizaci silové infrastruktury, tak na instalaci chytrých prvků distribučních sítí.

„Věříme, že výzvy zaprvé efektivním způsobem podpoří naplňování cílů v oblasti energetické účinnosti, která je jedním ze základních pilířů přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Zadruhé očekáváme rychlejší rozvoj chytrých sítí a konvenční posílení sítí v Česku, který je nezbytný pro rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie,“ doplnil vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Alokace pro každou výzvu je stanovena ve výši 0,5 miliardy korun. Pro obě výzvy platí, že oprávněnými žadateli jsou provozovatelé distribučních soustav, ke kterým je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků.

Maximální výše podpory je stanovena na 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů je Řídicí orgán OP TAK oprávněn alokaci na každou výzvu adekvátně navýšit, informovalo MPO.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. (sfr)