KZPS a PRIAC deklarovaly společný zájem na rozvoji arbitrážního soudu se sídlem v Česku. (Ilustrační foto).

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) budou spolupracovat na dalším rozvoji nezávislé rozhodčí instituce se sídlem v České republice, která má potenciál stát se mezinárodně uznávaným evropským arbitrážním centrem při řešení obchodních sporů. Uzavřely proto Memorandum o spolupráci na rozvoji respektovaného mezinárodního arbitrážního soudu v České republice a dohodly se na jednotlivých krocích k jeho naplnění.

KZPS ČR a PRIAC se podle Memoranda shodují na významu rozhodčího řízení jako efektivní alternativy řešení soudních sporů v České republice i v obchodních vztazích českých firem v ostatních evropských zemích. Česká republika jako průmyslově vyspělá země má mít podle signatářů přirozenou ambici stát se technologicky vyspělým centrem Evropy a mezinárodně respektovaný rozhodčí soud se sídlem v Česku je k dosažení tohoto cíle jedním z nástrojů.

David Řezníček, člen předsednictva PRIAC, k tomu uvedl: „Spolupráci našeho mezinárodního soudu s KZPS ČR vnímáme jako další významný krok při podpoře alternativního a mimosoudního řešení sporů. PRIAC tak získal další významnou podporu nejen ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR, ale i ze strany KZPS ČR, tedy dvou nejvýznamnějších podnikatelských a zaměstnaneckých svazů“.

„Evidujeme velkou poptávku české podnikatelské veřejnosti po rychlém, efektivním, spravedlivém, a především předvídatelném rozhodování obchodních sporů. Protože rozhodci PRIAC působí nezřídka jako rozhodci i u prestižních rozhodčích soudů v zahraničí a mají i za hranicemi ČR vynikající pověst, chceme dát českým i zahraničním subjektům možnost řešit své spory ve stejně vysokém mezinárodním standardu, jako je obvyklé v západní Evropě,“ dodal Řezníček.

Jan Wiesner, prezident KZPS ČR, u příležitosti uzavření memoranda sdělil: „Rozhodčí řízení je v obchodních sporech v EU standardní a hojně využívanou metodou, která dokonce někde převažuje nad státní justicí. Díky spolupráci s PRIAC věříme, že tomu tak již brzy bude i České republice“.

„Je zřejmé, že PRIAC skutečně usiluje o vybudování seriózní a prestižní mezinárodní instituce v oblasti rozhodčího řízení, a proto má naši podporu. Zastupujeme deset dominantních zaměstnaneckých svazů z různých oborů a našim členským subjektům doporučíme, aby se ve svých případných sporech na PRIAC obraceli,“ doplnil Wiesner.

Strany Memoranda našly shodu v tom, že o výhodách rozhodčího řízení je třeba aktivně informovat členy KZPS ČR i širokou podnikatelskou veřejnost. Za nezpochybnitelné výhody rozhodčího řízení považují jeho rychlost, důvěrnost a širokou mezinárodní vykonatelnost rozhodčích nálezů. S

polečnou snahou KZPS ČR a PRIAC je, aby řízení u PRIAC, který disponuje řadou kvalifikovaných a mezinárodně uznávaných rozhodců, bylo maximálně efektivní, co nejrychlejší, nezávislé a v nejvyšší možné odborné kvalitě. Cílem je významně snížit administrativní a ekonomickou zátěž podnikatelů a zajistit kvalitní ochranu jejich investic.

Povědomí o rozhodčím řízení bude šířeno formou odborných seminářů pro české podnikatele, zejména členy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. PRIAC a KZPS ČR budou rovněž spolupracovat v legislativní oblasti, zejména při úpravách norem týkajících se rozhodčího řízení.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb.

Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě.

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze.

Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC. Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí. (sfr)