Stavebníci varovali: Růst cen energií v Česku bude pro tuzemský průmysl časovaná bomba. (Ilustrační foto).

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve svém vyjádření varoval, že růst cen energií v Česku bude pro tuzemský průmysl časovanou bombou. Svaz nesouhlasí s navrhovaným navýšením regulovaných složek cen energií a se zrušením osvobození od tzv. energetické daně. Tyto kroky považuje pro český průmysl napříč odvětvími za likvidační.

Ve stavebnictví by se navýšení cen energií podle svazu dramaticky promítlo do cen stavebních materiálů. To ovlivní nejen konkurenceschopnost českého stavebnictví, ale také dostupnost bydlení, uvedl svaz.

Energetický regulační úřad (ERÚ) na konci října představil návrh výrazného zvýšení ceny regulované složky elektřiny. Pro velké odběratele se jedná oproti roku 2022 o nárůst o 200 až 250 %, v porovnání s rokem 2023 je tento nárůst ještě markantnější.

To vnímá většina podnikatelských svazů jako naprosto likvidační.

„Považujeme to za nekonkurenceschopné podmínky, ve kterých by velcí spotřebitelé měli čtvrtou nejdražší elektřinu v Evropě.
Vnímáme to jako absolutní podkopnutí tuzemské ekonomiky, která navíc stále vyhlíží svůj restart,“ zdůraznil Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, s ohledem na data Eurostatu, podle kterých patří ceny energií pro velké odběratele v České republice k nejdražším v Evropě.

„Stavební produkce stále klesá a ještě nemáme to nejhorší za sebou. Po covidových a válečných letech by pro stavebnictví a přidružené obory byl dopad tak dramatického růstu regulované části ceny elektřiny obrovsky citelný a podepsalo by se to samozřejmě i na dostupnosti bydlení pro lidi. Výrobci stavebních hmot a materiálů totiž zcela logicky nárůst cen energií promítnou do cen svých výrobků. Tím se zdraží stavby, což přispěje k horší dostupnosti bydlení v České republice,“ dodal Nouza.

Klíčový dopad na energeticky náročná odvětví má také konsolidační balíček. Vláda v něm navrhuje zrušit stávající osvobození některých paliv, například elektřiny a plynu využívaných v metalurgických procesech, od tzv. energetické daně.

Podle svatzu je třeba, aby vláda zvážila své kroky a vzala v potaz konkurenceschopnost českého průmyslu na světovém
i evropském trhu, kde české firmy nebudou schopné s takovou zátěží fungovat.

„Jednou z podmínek ekonomické prosperity státu je i zdravé stavebnictví, kterému stát nešlape na krk. Prozíravější členské státy EU ví, že v dnešní situaci je podpora průmyslu klíčová,“ prohlásil Roman Blažíček, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni.

Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. (sfr)