Uhlobaron Tykač a zbrojař Holeček dají 1 miliardu Langerovu institutu CEVRO. (Ilustrační foto)

Miliardáři Pavel Tykač a René Holeček založili nadaci C-EDUCA, ta bude dlouhodobě podporovat soukromou Vysokou školu Cevro. V roce 2006 ji založil bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer. Během příštích deseti let by nadace měla škole poslat až miliardu korun. Díky podpoře se Cevro má transformovat na vysokou školou univerzitního typu. Nově získá název Cevro University.

Nadace C-EDUCA vznikla začátkem listopadu a u jejího zrodu stálo hned několik známých osobností. Předsedou správní rady se stal bývalý rektor Univerzity Karlovy a neúspěšný prezidentský kandidát Tomáš Zima. Předsedou dozorčí rady nadace je Josef Kotrba, exšéf české Deloitte a současný generální ředitel Českého plynárenského svazu.

Peníze nadace by měly Cevru pomoci výrazně rozšířit akademický sbor, rozvíjet nové studijní programy a posílit v oblasti vědy a výzkumu, což souvisí s cílem stát se univerzitou.

„Jsem rád, že mohu přispět k vytvoření univerzity, která se otevřeně hlásí k hodnotám, jež jsou i mně velmi blízké: svoboda, vláda práva, tržní ekonomika a liberální demokracie,“ říká jediný majitel energetické společnost Sev.en a spoluzakladatel nadace Pavel Tykač, nově člen čestné rady Cevra.

Cílem je také vytvořit programově malou, avšak výběrovou vzdělávací instituci se silným vědecko-výzkumným potenciálem a intenzivní mezinárodní spoluprací v podobě společných studijních programů s univerzitami v zahraničí.

Spolupráce umožní rozvoj již existujících bakalářských i magisterských studijních programů v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, veřejného a soukromého práva, ekonomie a bezpečnosti a jejich rozšíření o nové, včetně doktorských studií.

Dojít má také k rozsáhlému posílení akademického sboru o další významné osobnosti z řad respektovaných akademiků i odborníků z praxe, a to z veřejného, tak i soukromého sektoru, zvýšení kvality existujících i rozvoj nových akreditovaných studijních programů, posílení v oblasti vědy a výzkumu.

Součástí dohody je také záměr vytvoření stipendijních programů, které umožní odstranit potenciální sociální bariéru pro nadané a motivované studenty při studiu na soukromé vysoké škole.

„Svým zaměřením, obsahem a rozsahem představuje dohoda mezi Vysokou školou CEVRO a Nadací C-EDUCA jeden z nejvýznamnějších filantropických počinů v oblasti vzdělávání v novodobé historii České republiky.“ Ivan Langer – zakladatel Vysoké školy CEVRO a předseda Správní rady VŠ CEVRO

„Podpoře vzdělávání se věnuji již nějakou dobu a z tohoto projektu jsem nadšen. Jsem rád, že mohu přispět k vytvoření univerzity, která vede své studenty ke kritickému myšlení, a která se otevřeně hlásí k hodnotám, které jsou i mně velmi blízké: svoboda, vláda práva, tržní ekonomika a liberální demokracie. Vzhledem k historii CEVRO a jeho potenciálu dalšího růstu jsme společně s René Holečkem založili Nadaci C-EDUCA, která bude partnerem Vysoké školy CEVRO při naplnění její ambice stát se univerzitou. Tento komplexní proces potrvá několik let a celkové náklady mohou vystoupat až k jedné miliardě korun.“ Pavel Tykač – zakladatel Nadace C-EDUCA a člen Čestné rady VŠ CEVRO. (at)

Zdroj: https://www.cevroinstitut.cz/tiskova-zprava/