Zisk ČEZu se propadl o 43 procent. Podíl jeho výroby energie z uhlí klesl na 28 procent. (Ilustrační foto).

Skupina ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku vydělala 29,8 mld. Kč, což je meziročně o 43 % méně. Podíl výroby z uhlí dosáhl jen 28 %. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl za první tři čtvrtletí 95 mld. Kč, meziročně o 6 % více. Meziroční srovnání je podle firmy ovlivněno extrémním růstem tržních cen komodit po loňské vojenské invazi Ruska na Ukrajinu a následně zavedenými odvody z nadměrných tržeb z výroby.

Informoval o tom tiskový mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Čistý zisk Skupiny ČEZ za první 3 čtvrtletí letošního roku dosáhl 29,8 mld. Kč, což je meziročně o 22,5 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben nově zavedenou daní z neočekávaných zisků ve výši 60 procent, která zatížila letošní náklady částkou 21 mld. Kč, uvedla firma.

Skupina ČEZ navýšila výhled hospodaření na celý rok 2023 na úrovni EBITDA 115 až 120 mld. Kč a potvrdila výhled čistého očištěného zisku ve výši 33 až 37 mld. Kč.

Skupina letos na dividendách, daních z příjmů a odvodech z nadměrných tržeb z výroby odvede českému státu 118 až 125 mld. Kč, tedy o více než 5 mld. Kč navíc oproti indikaci společnosti z 11. srpna.

„Výsledky hospodaření za první tři čtvrtletí reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Po schválení rekordní dividendy 145 Kč na akcii a s ohledem na mimořádná zdanění tržeb a zisků energetických firem předpokládáme, že Skupina ČEZ letos na dividendách, daních ze zisků a na odvodech z nadměrných tržeb výroby odvede českému státu 118 až 125 mld. Kč,“ zdůraznil předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš

„Budoucnost české energetiky bude založena na obnovitelných zdrojích a bezpečné jaderné energetice. Proto jsem rád, že ČEZ obdržel ve stanoveném termínu závazné nabídky na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech od všech tří kvalifikovaných uchazečů, tj. od francouzské společnosti EdF, jihokorejské KHNP i od americko-kanadské Westinghouse,“ dodal Beneš.

Provozní výnosy za I.-III. čtvrtletí dosáhly hodnoty 246,5 mld. Kč, meziročně o 35,4 mld. Kč více. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 95 mld. Kč, meziročně o 5,7 mld. Kč více. Meziroční srovnání je ovlivněno extrémními výkyvy cen komodit zejména v loňském roce a následně zavedenými odvody z nadměrných tržeb výroby.

Segment VÝROBA jako celek poklesl o 0,2 mld. Kč. EBITDA z výrobní činnosti vzrostla o 6,7 mld. Kč, přičemž růst v důsledku růstu realizačních cen vyrobené elektřiny byl významně eliminován odvody z nadměrných tržeb z výroby. Příspěvek sub-segmentu Trading naopak meziročně klesl o 6,9 mld. Kč zejména s ohledem na rekordní zisk z obchodování s komoditami v roce 2022.

Růst cen komodit přispěl zásadně k růstu EBITDA segmentu TĚŽBA o 3,9 mld. Kč, přestože objem těžby klesl o téměř 2 mil. tun.

Výkyvy tržních cen komodit zejména v loňském roce a sezónní faktory významně ovlivnily také hospodaření segmentu PRODEJ. Společnost ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, především domácnostem, dosáhla za tři čtvrtletí meziročního růstu EBITDA na úrovni 1,1 mld. Kč, a to jen díky specifickému výnosu ve výši 1,2 mld. Kč ze soudních sporů se Správou železnic ohledně dodávek elektřiny v roce 2010 a 2011.

Společnosti dodávající komodity a energetické služby zákazníkům B2B segmentu vygenerovaly meziročně o 2,9 mld. Kč vyšší EBITDA, a to zejména díky výkupům elektřiny od OZE výrobců za fixní smluvní ceny, vyššímu prodeji energetických služeb a sezónním faktorům, konstatoval ČEZ.

Výroba elektřiny z jaderných a obnovitelných zdrojů meziročně zůstala na stejné výši 25 TWh. Vlivem příznivých klimatických podmínek o 7 % vzrostla výroba v obnovitelných zdrojích, výroba v jaderných zdrojích naopak poklesla o 1 % v důsledku delších plánovaných odstávek obou elektráren. Investice a opatření, provedené během odstávek, přispějí k efektivní výrobě většího množství bezemisní energie.

Výroba z emisních uhelných a paroplynových zdrojů klesla o 18 % na 12 TWh v důsledku nižšího nasazení zdrojů s ohledem na pokles tržních cen elektřiny a vývoj cen emisních povolenek a zemního plynu.

Skupina ČEZ naplňuje svoji strategii „Čistá Energie Zítřka“ v oblasti dekarbonizačních veřejných závazků. Podíl výroby z uhlí dosáhl již jen 28,2 % celkové výroby Skupiny ČEZ. Ještě na počátku devadesátých let byl tento podíl na úrovni 80 %, informovala společnost.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 4 % na 24,8 TWh. Spotřeba u velkých podniků klesla o 3 %, spotřeba domácností klesla o 5 % a spotřeba malých podniků byla nižší o 6 %. Důvodem poklesu je podle firmy omezení spotřeby zákazníků v důsledku vysokých cen komodit a klimatické podmínky.

Skupina ČEZ v letošním roce vynaložila na investice do dlouhodobého majetku téměř 28 mld. Kč, meziročně o 6,5 mld. Kč více. Nejvíce prostředků, více než 13 mld. Kč, bylo investováno v rámci segmentu Výroba a segmentu Distribuce – téměř 12 mld. Kč.

„Výsledky hospodaření za I. – III. čtvrtletí reflektují extrémní výkyvy tržních cen komodit a mimořádná zdanění zavedená v roce 2022. Náklady na odvody z nadměrných tržeb z výroby dosáhly 8,7 mld. Kč a daň z neočekávaných zisků činila 21 mld. Kč. Za celý rok 2023 očekáváme odvody z těchto mimořádných opatření ve výši 37 až 45 mld. Kč,“ řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

„Přestože se trhy relativně zklidnily, zůstáváme obezřetní a udržujeme disponibilní likvidní prostředky na co nejvyšší úrovni,“ dodal. (sfr)