V Česku má chytrý mobilní telefon již 82 procent lidí a internet využívá 86 % osob. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Chytré mobilní telefony má v Česku již 82 % osob, internet 86 % osob a 63 % přes něj také nakupuje. Mezi lidmi se zvyšuje zájem o předplacené služby streamovacích platforem a roste také zájem o internetovou bezpečnost. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ) na základě údajů sesbíraných během letošního jara.

Mobilní telefon používá 99 % osob starších 16 let a toto číslo se v posledních letech již nemění. Mění se však typy používaných telefonů. V roce 2023 využívá 82 % lidí chytrý telefon a 18 % klasický tlačítkový telefon.

„Ve věku 16–64 let používá chytrý telefon více než 95 % osob, naopak mezi lidmi nad 75 let si k chytrému telefonu našlo cestu zatím 24 % osob, před pěti lety to byla ale pouze 4 %,“ doplnila Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Mobilní telefon je i nejčastějším zařízením, na kterém lidé používají internet. Online je na telefonu 78 % osob.

Druhým nejčastějším zařízením k přístupu na internet je notebook. Používá ho 66 % osob.

V roce 2023 je k internetu připojených 87 % českých domácností. Internet se nachází až na výjimky ve všech domácnostech s dětmi a v mladých domácnostech bez dětí, z domácností seniorů má přístup k internetu 56 % z nich.

Stolní počítač nebo notebook používá 79 % domácností a polovina domácnostní disponuje také chytrou televizí, na níž sledují obsah z internetu.

Mezi osobami staršími 16 let používá internet celkem 86 % osob. V případě mladších 55 let jsou online až na výjimky všichni. Naopak mezi seniory nad 75 let používá internet třetina.

Ve sledovaných třech měsících roku 2023 nakoupilo online 63 % osob. Nejvíce lidí si přes internet objednávalo oblečení nebo obuv, konkrétně 39 % osob. Výrazně více jich bylo mezi ženami než mezi muži.

Z žen si přes internet zakoupila oblečení každá druhá. Z mužů to byl každý čtvrtý. Muži naopak častěji objednávali sportovní potřeby, elektroniku nebo software.

Internetové bankovnictví využívají téměř tři čtvrtiny obyvatel Česka, z osob ve věku 25 až 44 let se jedná o 95 %. V roce 2022 byli Češi v používání internetového bankovnictví na 9. místě v  žebříčku zemí EU.

Využívání elektronických služeb veřejné správy narůstá především díky zavedení státem uznávaných elektronických identit, z nichž nejčastěji využívané jsou právě bankovní identity. Ty v roce 2023 použilo 22 % osob.

Nejvíce lidí, kteří tuto identitu využili, bylo mezi vysokoškolsky vzdělanými, a to 44 %. Naopak mezi lidmi s nižším vzděláním to bylo podstatně méně (5 %).

Lidé se stále více zajímají o internetovou bezpečnost a o sledování svých aktivit na internetu. Změnu nastavení cookies provedlo na webových stránkách ve sledovaných třech měsících 36 % osob. O tři roky dříve to bylo 22 %.

„Nejvíce osob, které se zajímají o to, jaké o nich stránky sbírají informace, je mezi mladými dospělými. Ve věku 16 až 34 let si změnilo nastavení cookies 53 % osob. Z vysokoškolsky vzdělaných pak provedlo změnu nastavení 61 %, z osob se základním vzděláním to bylo 13 %,“ upřesnila Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Každoročně stoupá také počet lidí, kteří na internetu sledují videa a poslouchají hudbu. Přes placené platformy sleduje v roce 2023 filmy nebo seriály 35 % osob, což je o polovinu více než před rokem. V případě placené hudby vzrostl meziročně podíl předplatitelů z 10 na 13 %, informoval ČSÚ. (sfr)