Reálné příjmy českých domácností dále klesají, oproti minulému čtvrtletí o 0,2 % (Ilustrační foto)

Příjmy domácností mezičtvrtletně reálně klesly o 0,2 %. Česká ekonomika poklesla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Ve srovnání s předchozím kvartálem hrubý domácí produkt (HDP) stagnoval. Zpřesněné údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledky jsou horší, než původně statistici odhadovali koncem srpna. 

Pokles reálných peněžních a nepeněžních příjmů českých domácností na obyvatele pokračoval i ve druhém čtvrtletí.

„Mezičtvrtletně byl pokles o 0,2 procenta a meziročně o 4,1 procenta,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl letos v druhém čtvrtletí 44 269 koruny. Oproti předchozímu čtvrtlení se reálně zvýšil o půl procenta, meziročně se ale o 2,4 procenta snížil.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 procenta, ale meziročně o 7,3 procenta klesla. Míra úspor domácností ve druhém čtvrtletí dosáhla 18,8 procenta, což bylo o 1,8 procentního bodu víc oproti předchozímu čtvrtletí a o 2,9 procentního bodu víc než před rokem.

Míra investic domácností poklesla mezičtvrtletně o 0,2 procentního bodu na 7,2 procenta. Meziročně poklesly investice domácností o jeden procentní bod.

U nefinančních podniků míra zisku a investic ve druhém čtvrtletí mezikvartálně stoupla. Míra zisku činila 49 procent, což představovalo mezikvartální nárůst o 0,4 procentního bodu a meziroční růst o 2,1 procentního bodu. Míra investic stoupla mezičtvrtletně o půl procentního bodu na 28,1 procenta. Meziročně se naopak snížila, a to o 1,5 procentního bodu. (at)


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČSÚ:

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 0,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně stoupla o 0,3 % a míra úspor se zvýšila o 1,8 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků stoupla proti předchozímu čtvrtletí o 0,5 procentního bodu.

Nefinanční podniky: míra zisku a investic mezičtvrtletně stoupla

Míra zisku v 2. čtvrtletí byla 49,0 %, což je o 0,4 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 2,1 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 7,9 %1. Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,5 p. b. a dosáhla 28,1 %. Meziročně se snížila o 1,5 p. b.1

Domácnosti: příjmy klesly, spotřeba mezičtvrtletně stoupla

„Pokles reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele pokračoval i ve 2. čtvrtletí. Mezičtvrtletně byl pokles o 0,2 %, a meziročně o 4,1 %,1 “ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 0,3 %, ovšem meziročně poklesla o 7,3 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 2. čtvrtletí hodnoty 44 269 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,5 %, meziročně se snížil o 2,4 %1.

Míra úspor domácností v 2. čtvrtletí dosáhla 18,8 %, což je 1,8 p. b. více oproti předchozímu čtvrtletí a o 2,9 p. b.1 více než před rokem.

Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně klesla o 0,2 p. b. a dosáhla 7,2 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 1,0 p. b.1

Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 2. čtvrtletí 2023 mezičtvrtletně stagnoval a meziročně klesl o 0,6 %.