V EU do roku 2030 elektřina z čistých zdrojů z 42 procent, přísné lhůty urychlí jejich výstavbu. (Ilustrační foto)

Obnovitelné zdroje by měly začít dominovat evropskému energetickému mixu. Poslanci Evropského parlamentu schválili finální znění směrnice, podle níž by se měly čisté zdroje podílet na konečné spotřebě energie v EU do roku 2030 ze 42,5 procenta. Aktuálně tvoří obnovitelné zdroje asi 22% podíl, do konce dekády je potřeba jejich kapacitu zdvojnásobit.

Již před dvěma lety byl návrh představen jako součást balíčku Fit for 55. Na navýšení cílů pro rozvoj obnovitelných zdrojů měla vliv válka na Ukrajině a potřeba zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech. Kvůli ní se cíl oproti původnímu návrhu zvýšil a spolu s ním EU přikročila také k několika opatřením, která mají odblokovat jejich výstavbu.

Směrnice se zaměřuje nejen na procentuální cíle, ale i na urychlení výstavby. EU již některá opatření zavedla v přímé reakci na válku na Ukrajině a potřebu nahradit v co nejrychlejší době dodávky energií z Ruska. S novou směrnicí se mimořádná opatření stanou trvalými.

Kvůli směrnici bude možno vymezit oblasti vhodné pro rozvoj obnovitelných zdrojů, ve kterých by měly platit zjednodušené a zrychlené povolovací procesy pro jejich výstavbu. Projekty nebudou muset čekat na posouzení vlivu na životní prostředí, které mohou být zdlouhavé. Místo toho se bude posuzovat celá lokalita najednou, i za účasti veřejnosti.

O vyčlenění lokalit budou rozhodovat členské státy. Musí to učinit 27 měsíců od doby, co směrnice začne platit. Upřednostnit by přitom měly již zastavěné plochy, například průmyslové areály. Směrnice myslí i na potřebnou infrastrukturu – i pro ni by mělo být získávání povolení jednodušší.

Ať už se bude jednat o vymezené lokality, či nikoliv, povolovací řízení bude muset být výrazně rychlejší. Doba pro vydání rozhodnutí nebude moci překročit jeden rok v případě nových elektráren, při rekonstrukci již existujících bude povolení muset být vyřízeno do šesti měsíců. Šestiměsíční lhůta se bude vztahovat i na nové elektrárny s menším výkonem. Lhůty bude možné v opodstatněných případech prodloužit, ale pouze o šest měsíců.

Směrnice zavádí ještě přísnější lhůty pro malé instalace solárních panelů do 100 kilowattů a tepelných čerpadel do 50 megawattů. V těchto případech musí úřady rozhodnout do měsíce.

Nové znění směrnice již získalo politický souhlas všech hlavních institucí, a to Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady EU.

Nejtěžší fáze teprve přichází – směrnici bude nutné uvést do praxe. Zásadní roli teď budou muset sehrát členské státy, které budou muset výstavbu podpořit a zajistit skutečně efektivní a rychlé schvalování nových projektů, aby společně dosáhly 42,5procentního cíle do roku 2030. Co se týče podpory, k dispozici budou mít finance z evropských fondů.

Česko patří k těm zemím, které doposud v rozvoji obnovitelných zdrojů zaostávaly. Například z větru pochází v Česku pouze jedno procento spotřebované elektřiny, ze slunce jsou to pouze tři procenta. (at)