Kauza obřího podvodu s elektronikou Apple: Podezřelé Janouškovy vztahy s manažery T-Mobile a J&T Leasingová společnost zůstávají nejasné. (Ilustrační foto: redakční koláž)

V kauze jednoho z největších obchodních podvodů v Česku týkající se insolvence společnosti MAMMOTH s.r.o., v níž dotčené firmy včetně T-Mobile a J&T Leasingová společnost měly přijít o více než 6 miliard korun, zůstává nadále nevyjasněná otázka skutečného viníka, respektive role „záhadného“ podnikatele Břetislava Janouška a jeho vztahů k poškozeným firmám. Podle informací jedné z nich byl hlavním aktérem transakcí s duplicitními a neuhrazenými dodávkami elektroniky právě Janoušek, který – jak vyplynulo z vyšetřování – udržoval nadstandardní vztahy s manažery firem T-Mobile a J&T Leasingová společnost.

Společnost Plus4U a.s., „matka“ firmy MAMMOTH, tvrdí, že jí společnosti T-Mobile a J&T Leasing opakovaně dodávaly desetitisíce zařízení od firmy Apple pouze fiktivně, tedy nikoliv reálně, ale jen tzv. „na papíře“. Navíc je přesvědčena, že pravděpodobný hlavní osnovatel podvodů Břetislav Janoušek měl blízké vztahy se dvěma manažery T-Mobilu a členem představenstva J&T Leasing a i díky tomu se podvod mohl „úspěšně“ odehrát.

Konkrétně přitom Plus4U zmínila manažery Petra Kalného a Petra Letochu z T-Mobilu a dnes již bývalého člena představenstva J&T Leasingová společnost Vlastimila Nešetřila.

Plus4U navíc obecně tvrdí, že je téměř vyloučeno, aby celý podvod proběhl „bez zlého úmyslu, vědomosti či alespoň hrubé nedbalosti manažerů ve společnostech T-Mobile Czech Republic a.s. a J&T Leasingová společnost, a.s., které zboží do MAMMOTH s.r.o dodávaly“.

Firmy MAMMOTH, T-Mobile a J&T Leasing během podezřelých transakcí s elektronikou značky Apple přišly podle součtu svých pohledávek až o 6,6 miliardy korun. Jedná se kumulativní výši pohledávek, jež věřitelé přihlásily. Insolvenční správce zatím řešil jen pohledávky společnosti J&T Leasing s tím, že odmítl pohledávky za 700 miliónů Kč.

Reálně by výše skutečných pohledávek měla být nižší právě kvůli fiktivním, respektive duplicitním dodávkám zboží.

Zmizelý Janoušek

Podnikatel Janoušek, který hrál v obchodech stěžejní roli, letos na začátku března zmizel a s ním i 107 tisíc mobilů a 361 tisíc sluchátek od firmy Applu, které měly být dodávány přes e-shop Mamut. Podle informací firmy Plus4U bylo prokázáno, že část pohledávek T-Mobile a J&T není oprávněná z důvodu opakovaných dodávek téhož zboží.

Podvod nevídaného rozsahu začal vycházet najevo, když Břetislav Janoušek v druhé polovině roku 2022 přestal včas platit společnosti MAMMOTH faktury za údajné pronájmy zboží. Ta pak v důsledku nemohla platit dodavatelům elektroniky, firmám T-Mobile, respektive J&T Leasing.

V roce 2023 přestaly Janouškovy společnosti platit firmě MAMMOTH úplně a samotný Janoušek zmizel a přestal komunikovat. Teprve potom byl podvod odhalen a postižené společnosti v čele s Plus4U podaly trestní oznámení.

Společnost MAMMOTH následně skončila v insolvenci.

Jejími hlavními věřiteli jsou společnosti T-Mobile Czech Republic a J&T Leasingová společnost, které většinu elektroniky Apple Janouškovým společnostem přes firmu MAMMOTH dodávaly.

Podle mediálních informací měl vyučený knihkupec Břetislav Janoušek mimořádnou schopnost získávat důvěru obchodních partnerů, díky níž dokázal přesvědčit ke spolupráci operátora T-Mobile i finanční skupinu J&T.

Společnost Plus4U v této souvislosti informovala, že Břetislav Janoušek, který projekt údajných pronájmů elektroniky značky Apple měl vymyslet a přesvědčit o něm manažery společností MAMMOTH, T-Mobile i J&T Leasing, během dvou let vložil u ČSOB na dva účty svých společností, které měly elektroniku pronajímat zákazníkům, celkovou částku 1,3 miliardy Kč v hotovosti.

Vztahy s manažery

Plus4U tvrdí, že při vyšetřování vyšly najevo možné blízké Janouškovy vztahy s několika manažery T-Mobilu a také s vysokým představitelem J&T Leasing. Konkrétně šlo v případě společnosti T-Mobile o Petra Kalného a Petra Letochu, kteří údajně oba pocházejí – stejně jako Janoušek – z Nymburka, odkud by se mohli znát.

Má jít o bývalé spolužáky a v relevantní době i seniorní manažery T-Mobilu.

V případě společnosti J&T Leasing měl být údajně potvrzen vztah inkriminovaného hlavního strůjce podvodu, Janouška, s členem představenstva uvedené firmy Vlastimilem Nešetřilem. S tím, že je doložitelná jejich dlouhodobá a neformální komunikace.

Plus4U z toho vyvozuje, že „lze minimálně uvažovat nad tím, že jejich role a úzké neformální vazby nebudou v tomto případu zanedbatelné, leč budou spíše velmi významné“.

Podle nepotvrzených informací měl Janoušek jako osoba samostatně výdělečně činná zprostředkovatelskou smlouvu se společností MAMMOTH. Současně však postupoval v kooperaci s manažery T-Mobile a J&T Leasing, bez kterých by dodávky statisíců produktů Apple nemohly fungovat.

S manažery Kalným a Letochou z T-Mobile měl být Janoušek ve firmě General Technologies osobně představit koncept spolupráce a domluvil při tom, že se General Technologies stane dodavatelem zboží pro T-Mobile Czech Republic.

Janoušek měl podepsanou provizní smlouvu s General Technologies (GT), která za 4 % dodávek z GT do T-Mobile CZ vynesla 145 mil. Kč pro společnost J.A.E., jíž vlastnil Janoušek.

General Technologies také Janouškovi pronajímala výhodně na leasing automobily.

Janoušek byl také s Kalným a Letochou (oba tehdy zastupovali T-Mobile Czech Republic) ve firmě J&T Leasing  prezentovat svoji referenci od firmy T-Mobile. Při tom Janoušek domluvil firmu J&T jako druhého dodavatele pronájmu zařízení pro firmu MAMMOTH, potažmo její e-shop Mamut.

Indicie o spolupráci

Společnost T-Mobile však jakékoliv indicie o podezřele nadstandardní úrovni spolupráce uvedených manažerů firmy s Janouškem důrazně odmítla.

„S ohledem na GDPR se k otázkám konkrétních zaměstnanců můžeme vyjádřit jen omezeně.  Můžeme však uvést, že nemáme podezření, že by s kauzou společnosti MAMMOTH měl kdokoli z nich nějakou souvislost.“

„Dále můžeme obecně uvést, že osoby na dané pozici jsou v rámci organizační struktury divize Enterprise v linii M4, tzn. v páté linii pod generálním ředitelem. Nejedná se tedy o vrcholové manažery,“ uvedla šéfka komunikace firmy T-Mobile Czech Republic Patricie Šedivá.

„Tato pozice výhradně udržuje a rozvíjí vztahy se zákazníky. Osoby na této pozici nerozhodují o tom, zda bude jakákoli smlouva uzavřena, či nikoli. To je důležité zejména v kontrastu s postavením podezřelého Janouška a jeho rozhodovacích pravomocí ve skupině ovládané podnikatelem Kovářem, kdy skupina kolem Kováře sama přiznala, že Janoušek byl členem jejího top managementu,“ podotkla dále Šedivá.

V tomto bodě ale Plus4U vysvětlila, že top management ve struktuře skupiny Unicorn neoznačuje vrcholné manažery skupiny, ale neformální poradní orgán bez exekutivních pravomocí, jehož schůzí se mohli účastnit i významní externí spolupracovníci, jakým ve své době nepochybně byl právě obchodník Břetislav Janoušek.

Šedivá také tvrdí, že společnosti ze skupiny, do které patřila firma MAMMOTH, uváděly Janouška jako svého marketingového ředitele, tedy jako osobu oprávněnou jednat a uzavírat smlouvy za společnost a dokonce jako obchodního ředitele společnosti Plus4U, který byl přímo řízen panem Janem Jarošem, generálním ředitelem Unicornu.

„Až na jaře začal koncern ze svých webových stránek pana Janouška mazat a distancovat se od něj, aby následně společnost Plus4U ve svém prohlášení ze dne 20. 6. 2023 přiznala, že Janoušek byl členem top managementu skupiny Unicorn.“

Z rešerší historie přísušných webových stránek ale vyplývá, že na firemních stránkách Plus4U či Unicornu Janoušek jako obchodní ředitel nikdy označen nebyl.

Šedivá také odmítla verifikovat informaci médií, podle které manažer T-Mobile, Petr Letocha, vlastní nemovitosti v místě, kde má svou nemovitosti i Janoušek.

„Kde mají naši zaměstnanci své soukromé nemovitosti je čistě jejich privátní věc, s respektem k jejich soukromí se k tomu nemůžeme více vyjadřovat. Nicméně vaše informace se nezakládá na pravdě, což si lze jednoduše ověřit z veřejných zdrojů,“ reagovala na dotaz BYZNYS NOVIN.

Veřejné zdroje, konkrétně katastr nemovitostí, ale potvrzují, že informace o vlastnění nemovitostí Janouškem a Letochou ve stejné lokalitě je pravdivá.  • Břetislav Janoušek je spolumajitelem společnosti MS Clever, a to společně s Milanem Brašnou. Společnost MS Clever je provozovatelem e-shopu zaměřeného prodej elektroniky značky Apple.
  • Právě kontrolní nákup iPhonů a AirPodů na tomto e-shopu provozovaném společností MS Clever ukázal, že se jedná o tatáž zařízení, jež jsou předmětem krátkodobých pronájmů pro společnost Mammoth. Janouškova společnost MS Clever tak v souvislosti s výše uvedeným obchodním modelem zaplatila další jeho společnosti, J.A.E., 418 milionů Kč.
  • Břetislav Janoušek byl rovněž spolumajitelem společnosti MS Accessories, kterou stejně jako v případě společnosti MS Clever spoluvlastnil s Milanem Brašnou. I tato Janouškova společnost platila v souvislosti s výše uvedeným obchodním modelem společnosti J.A.E., další z jeho společností. V tomto případě se jednalo o 96 milionů Kč.
  • Jednou z klíčových postav možného podvodu je také pan Rezek, kterého si Břetislav Janoušek najal jako přepravce zařízení odebraných od společnosti J&T Leasing. Rezek je majitelem společnosti Dato Trade zabývající se zprostředkováním obchodu s elektronikou.
  • Společnost Dato Trade přitom v souvislosti s výše uvedeným obchodním modelem zaplatila společnosti J.A.E., tedy jedné ze společností Břetislava Janouška, za zařízení, s nimiž mohla v rámci vlastní podnikatelské činnosti dále obchodovat, 175 milionů korun.