Kauza MAMMOTH: Insolvenční správce popřel podstatnou část pohledávek J&T Leasing, byly fiktivní. (Ilustrační foto).

Většina pohledávek, které přihlásila společnost J&T Leasing do insolvenčního řízení se společností MAMMOTH, která provozovala e-shop Mamut.cz, je fiktivní. Insolvenční správce společnosti MAMMOTH proto popřel pohledávky v hodnotě přesahující 716 miliónů Kč, což představuje přes 30 procent finanční hodnoty pohledávek, které J&T Leasing do insolvenčního řízení přihlásil.

Informovala o tom v prohlášení Aneta Havlová z mediálního zastoupení firmy MAMMOTH.

Hlavním důvodem popírání pohledávek věřitele J&T Leasing je dle insolvenční správce skutečnost, že J&T Leasing se domáhá plnění za opakované dodávky téhož zboží označeného totožnými identifikátory. J&T Leasing navíc tvrzené dodávky za stovky miliónů korun nebyl schopen doložit žádnou uzavřenou smluvní dokumentací.

Podobným problémem navíc trpí pohledávky největšího věřitele společnosti MAMMOTH, a to společnosti T-Mobile, která se hlásí o 4,16 miliardy Kč. Insolvenční správce chce ale její pohledávky vzhledem k jejich rozsahu a potřebě dalších podkladů projednat na zvláštním přezkumném jednání, které pravděpodobně proběhne v září.

Společnost MAMMOTH, která provozovala e-shop Mamut.cz, byla prostředníkem v byznysu, který si domluvili manažeři firem T-Mobile a později i J&T Leasing s podnikatelem Břetislavem Janouškem. Ten tvrdil, že má kmen zákazníků, kterým pronajímá zařízení od firmy Apple.

Tato zařízení, telefony, sluchátka a notebooky, byla Janouškovi a jeho dvěma společnostem SBJ Trade a J.A.E. dodávána od T-Mobile a později také od J&T Leasing přes e-shop Mamut.cz. MAMMOTH a její e-shop hrál v celém byznysu roli prostředníka, kterého Janoušek oslovil, protože tvrdil, že mu pro byznys s velkými korporacemi chybí reference i logistické kapacity.

Pronajaté zboží se mělo po zaplacení 20 až 30 měsíčních splátek stát majetkem nájemce.

Vyšlo ale najevo, že významný podíl pronájmů elektroniky od Apple byl fiktivní. Část údajně pronajatých zařízení se objevila opět v majetku T-Mobile a J&T Leasing a byla znovu „papírově“ pronajata. V některých případech byl jeden a ten samý produkt pronajat osmkrát zároveň, z toho šestkrát ho dodala T-Mobile a dvakrát J&T Leasing. To je doloženo objednávkami a dodávacími protokoly.

Kauza vyšla najevo, když Břetislav Janoušek a jeho společnosti na přelomu let 2022 a 2023 přestali řádně hradit svoje závazky vůči společnosti MAMMOTH, která pak nemohla platit za dodávky produktů Apple společnostem T-Mobile a J&T Leasing.

Janoušek zpočátku vysvětloval opožděné platby technickými problémy v nastavení účetních systémů. Začátkem března 2023, kdy ho společnost MAMMOTH vyzvala, aby doložil účetnictví svého podnikání i detailní údaje o kmenu zákazníků – nájemců, zmizel a přestal komunikovat.

Podrobnosti k popření pohledávek J&T Leasing

Ke zveřejnění popření pohledávek J&T Leasing došlo v pondělí 17. 3. 2023, kdy se před insolvenčním soudcem konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů. Na přezkumném jednání byla prezentována stanoviska insolvenčního správce, dlužníka a věřitelů k přihlášeným pohledávkám.

Kromě insolvenčního správce popřel pohledávky J&T Leasing i další věřitel, společnost Artissica s.r.o., a to v celém rozsahu. Artissica uvedla, že J&T Leasing dovozuje existenci svých pohledávek z neplatné smluvní dokumentace a z fiktivních dodávek, tedy opakovaných dodávek téhož zboží označeného totožnými identifikátory, což zakládá vážné podezření na podvodné jednání v souvislosti s těmito dodávkami zboží.

Z důvodu neplatnosti či úplné absence smluvní dokumentace a fiktivních dodávek popřel pohledávky J&T Leasing v celém rozsahu i MAMMOTH.

Přihlášky pohledávek věřitele T-Mobile nebyly insolvenčním správcem vůbec zařazeny na přezkumné jednání konané dne 17. 7. 2023. Insolvenční správce vyloučil tyto pohledávky k zvláštnímu přezkumnému jednání. Důvodem má být mj. to, že T-Mobile byl vyzván k doplnění svých přihlášek a z časových důvodů nebylo možno přihlášky tohoto věřitele zařadit na přezkumné jednání nařízené na den 17. 7. 2023.

Současně byl insolvenční správce společností MAMMOTH upozorněn, že také pohledávky T-Mobile obsahují opakované dodávky téhož zboží označeného totožnými identifikátory, což zakládá podezření na podvodné jednání a další důvod pro odložení přezkumu pohledávek. Pohledávky T-Mobile však budou řešeny na samostatném přezkumném jednání, pravděpodobně na konci září 2023.Vysvětlení, jak probíhaly fiktivní a opakované podvodné pronájmy

Zboží společnosti MAMMOTH dodávaly společnosti J&T Leasing a T-Mobile. Společnost MAMMOTH jej dále pronajímala Břetislavu Janouškovi, resp. jeho společnostem SBJ Trade a J.A.E. Pronajaté zboží, které nebylo v majetku společností Břetislava Janouška, bylo jím či jeho společnostmi dále neoprávněně prodáváno třetím subjektům, kteří toto zboží znovu prodávali či pronajímali přímo do T-Mobile a J&T Leasing či jejich dodavatelům ještě v době, kdy toto zboží nebylo v rámci běžícího leasingu plně (nebo vůbec) splaceno.

Zboží takto kolovalo buď pouze formálně „na papíře“, anebo některé bylo i dodáno, avšak Břetislavem Janouškem, za pomoci dalších osob na straně subjektů zapojených do tohoto podvodného obchodního modelu, prodáno zpět do T-Mobile či J&T Leasing, opět pouze formálně.

Proto bylo za pronájem téhož zboží hrazeno opakovaně, a to i několikrát. V důsledku toho docházelo k mnohonásobnému souběžnému pronájmu téhož zboží, čímž došlo k neoprávněnému navýšení hrazených částek za pronájmy a bezdůvodnému obohacení na straně dodavatelů T-Mobile a J&T Leasing.

Kolik zboží se ve skutečnosti ztratilo

Když klíčoví věřitelé, společnosti T-Mobile a J&T Leasing, přihlašovali své pohledávky do insolvenčního řízení se společností MAMMOTH, vycházeli ze statistiky, že přes MAMMOTH bylo do Janouškových firem dodáno přes 361 000 kusů sluchátek od společnosti Apple a 107 000 telefonů stejné značky, ostatní typy zařízení včetně notebooků jsou zastoupeny marginálně.

Dnes je již zřejmé, že vzhledem k opakovaným fiktivním pronájmům totožných zařízení je počet dodaných zařízení výrazně nižší.

Nyní ale nelze jednoznačně určit, o kolik nižší, protože každý telefon Apple má až tři jedinečné identifikační údaje (SN a až 2 IMEI). Při koloběhu zboží v řetězci fiktivních pronájmů se mohl vždy použít (a často také použil) jiný z těchto údajů. S vysokou mírou jistoty byly dosud prokázány vícenásobné fiktivní pronájmy u 40 770 kusů zařízení.

Aby bylo možné provést kompletní analýzu a finální statistiku, je nezbytné, aby dodavatelé produktů, tedy společnosti T-Mobile a J&T Leasing, doplnili kompletní identifikaci zboží pomocí jedinečných identifikačních údajů, k čemuž je opakovaně vyzvala společnost MAMMOTH, na což byl upozorněn i insolvenční správce společnosti MAMMOTH.