NKÚ: Rybáři čerpali státní dotaci účelně, spotřeba ryb v ČR se však nezvýšila. (Ilustrační foto)

Přes 843 milionů korun, které ministerstvo zemědělství rozdělilo do 888 projektů z operačního programu Rybářství 2014–2020, bylo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vynaloženo účelně a v souladu s předpisy. Nepodařilo se však naplnit záměr OP Rybářství vytvořit organizace producentů ani cíl národní strategie, kterým bylo zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v ČR. Stát rozdává miliardy na výzkum bez pravidel a bez cílů, kritizuje NKÚ.

Jedním z cílů programu bylo založit v ČR organizace producentů, které by se staraly o centralizovaný nákup a prodej ryb a rybích produktů, což je mělo zvýhodnit při vyjednávání s obchodními řetězci.

„Ukázalo se však, že především z důvodu povinnosti sdílet své hospodářské a sociální údaje neměly rybářské podniky zájem do organizací producentů vstupovat,“ uvedl NKÚ jeden z důvodů selhání záměru.

Zvýšení spotřeby sladkovodních ryb nebylo uvedeno mezi cíli programu, ale ministerstvo jej mělo uvedeno ve „Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu do roku 2024“.

Propagační projekty se bohužel na spotřebě sladkovodních ryb nijak neprojevily. NKÚ to doložil na číslech. V roce 2017 připadalo na jednoho obyvatele ČR 1,29 kilogramu sladkovodních ryb a v roce 2021 to bylo již pouze 1,23 kilogramu.

„Spotřeba sladkovodních ryb tedy v ČR stagnuje,“ upozornili kontroloři.

Rybníků a vodních nádrží je v České republice 24 000 a jejich rozloha dosahuje téměř 52 000 hektarů. NKÚ také konstatoval, že význam rybářství je v rámci tuzemské ekonomiky marginální. Podíl na HDP byl v letech 2011–2018 na úrovni 0,01–0,02 procenta HDP.

Hlavní přínos spočívá v podobě mimoprodukčních funkcí rybníků – zejména akumulace vody v krajině, zadržení (retence) vody při povodních či zajišťování sportovních a rekreačních funkcí. To vše je také mimo jiné smyslem podpory z OP Rybářství pro zachování tradiční české akvakultury. (at)