ERA získala novou zakázku v Polsku. Její systém ohlídá nebe na západě země blízko Poznaně. (Ilustrační foto)

Pardubická společnost ERA podepsala smlouvu na projekt WAM West na pokrytí vzdušného prostoru v západní části Polska. Ve spolupráci se zkušenou polskou firmou GISS dodá systém, který bude monitorovat letový provoz v okolí Poznaně, a mimo jiné zvýší bezpečnost oblasti přiblížení na přistání místního letiště.

Firmu ERA si pro tento úkol vybralo Polské řízení letového provozu PANSA ve výběrovém řízení, které skončilo v polovině dubna t.r.

Síť stanic přehledového systému kombinujícího technologie multilaterace a ADS-B bude instalována na vhodných místech ve správě PANSA. Srdcem celého řešení je poslední generace osvědčené technologie ERA pro řízení letového provozu, multi-sensorový systém MSS-5.

„Konsorcium firem ERA a GISS je zodpovědné za dodání klíčového řešení pro bezpečnost letového provozu v této části naší země. Projekt řeší nejen instalaci sítě stanic a anténních jednotek včetně propojení, ale také servis systému v dalších letech fungování. Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto projektu důležitého pro rozvoj kritické polské infrastruktury,” uvedl jménem společnosti GISS Bartosz Peas.

Navržený systém se skládá ze 13 pozemních stanic rozmístěných na rozlehlém teritoriu západního Polska, který dohromady pokryje téměř polovinu vzdušného prostou nad polským územím; mozek systému (duální Centrální procesorová stanice) bude umístěn na letišti v Poznaní.

Partneři ERA, GISS a PANSA již uspořádali úvodní setkání, následované prohlídkou vhodných lokalit pro rozmístění systému. Celý projekt má ambiciózně nastavené završení během následujících 12 měsíců. A tím to zřejmě nekončí.

„Součástí kontraktu je možnost rozšíření systému o dalších až 10 stanic,“ uvedl obchodní manažer Jan Žemlička.

ERA je v Polsku dobře zapsaný dodavatel, zkušenosti s místními poměry získala díky projektu instalace systému NEO monitorujícího pozemní provoz na mezinárodním letišti Fryderyka Chopina v polském hlavním městě Varšavě z roku 2019. Jako další krok plánuje firma účast v blížícím se tendru na projekt WAM South na pokrytí jižní části Polska.

ERA vyvíjí a vyrábí multilaterační systémy a technologie pro sledování a rozpoznávání cílů na multistatickém principu. Implementuje systémy zajišťující bezpečnost letového provozu, a to pro vojenské i civilní účely.

ERA navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace. Sama napsala důležitou kapitolu historie řízení letového provozu, když prosadila multilateraci mezi základní technologie pro sledování pohybu letadel od vzletu až po přistání. (at)