ČNB uvolnila limity splátek k měsíčnímu příjmu, získat hypotéku bude snažší. (Ilustrační foto)

Česká národní banka zmírnila jedno z pravidel pro poskytování hypoték. Od července již nebude u žadatelů uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu, tzv. ukazatel DSTI. Ostatní pravidla pro hypotéky ponechala bankovní rada ČNB v platnosti.

Ukazatel DSTI stanovoval podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatelů o úvěr. DSTI centrální bankéři stanovili v dubnu 2022 na 45 procent, žadatelé do 36 let mohou na své úvěry vynakládat až padesát procent svých příjmů. Od letošního července tento limit padá.

„V době, kdy bojujeme se zvýšenou inflací, je nutné dodržovat přísné podmínky pro poskytování hypoték. Při vyšších úrokových sazbách však ukazatel DSTI není zapotřebí,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

S ohledem na stále přetrvávající nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí zůstává v platnosti horní hranice ukazatele LTV na 80 % hodnoty nemovitosti, resp. 90 % pro žadatele mladší 36 let. Tento ukazatel udává poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.

Dále bude platit i takzvaný limit DTI, který vypovídá o celkovém dluhu žadatele v násobcích jeho čistého ročního příjmu. Podle ČNB je možno dál tento dluh činit maximálně 8,5násobek ročních čistých příjmů a 9,5 násobek pro žadatele do 36 let.

ČNB zároveň uvedla, že ceny nemovitostí zůstávají nadhodnocené. Na konci prvního čtvrtletí byly o 57 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 23 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.

Zpřísněné podmínky pro získání hypotečního úvěru ze strany ČNB byly novinkou. Od roku 2015 využívala k omezení rizik při poskytování úvěrů sadu pravidel souhrnně jako doporučení. Nastavovat závaznou horní hranici těchto ukazatelů centrální banka mohla od roku 2021, kdy schválil Parlament ČR novelu zákona o ČNB. (at)