Na řešení katastrof šlo 5 miliard, kvůli váhání ministerstva ale policie potřebnou techniku nemá. (Ilustrační foto)

Na řešení katastrof šlo v Česku 5 miliard, ale potřebnou techniku za tyto prostředky policie nekoupila. Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval peníze určené na připravenost proti katastrofám. Monitoroval, jak s miliardami z Evropské unie a státního rozpočtu nakládala ministerstva vnitra a pro místní rozvoj, ale i další subjekty.

Podle NKÚ Ministerstvo pro místní rozvoj neznalo potřeby hasičů, policistů a záchranářů. A kvůli váhání resortu vnitra nezakoupila policie potřebnou techniku.

Nejvyšší kontrolní úřad se soustředil na nakládání s penězi v letech 2018 až 2022. Upozornil také, že z příslušného operačního programu bylo čerpáno od roku 2015 do roku 2022 celkem 5,1 miliardy korun.

Peníze měly sloužit na pořízení techniky, modernizaci vzdělávacích a výcvikových středisek a na stavební úpravy stanic pro posílení jejich odolnosti v podmínkách mimořádné události. Nejúspěšnější v čerpání peněz byli ze složek integrovaného záchranného systému (IZS) hasiči.

Z peněz na techniku, které se rozdělovaly jako první, nedostali ale policisté na ani korunu.

„Z přehledu projektů a množství čerpaných peněz na zajištění techniky pro IZS vyplývá, že zatímco hasičský záchranný sbor realizoval 171 projektů za 1,658 miliardy korun, na straně Policie ČR je vykázáno nulové čerpání. Zdravotnická záchranná služba uskutečnila dva projekty v celkové hodnotě 101 milionů korun,“ uvedli kontroloři.

Policie podala neúspěšně deset žádostí o podporu celkově ve výši 170 milionů korun se záměrem nakoupit techniku pro termovizní vidění, vozidla do náročných terénů, mikrobusy pro převoz lidí nebo technické zázemí pro psy.

„Kontroloři odhalili, že ministerstvo vnitra nevymezilo včas aktuální potřeby Policie ČR, takže ta nakonec potřebnou techniku nepořídila,“ zdůvodnili kontroloři.

„Po aktualizaci potřeb a předložení žádostí o podporu už byly alokované peněžní prostředky na pořízení techniky vyčerpány dalšími složkami integrovaného záchranného systému,“ dodali.

Ministerstvo přiznává, že nastavení pravidel o čerpání prostředků pro policii nebyly nastaveny včas a zcela správně. Za důležité ale považuje, že prostředky nezůstaly nevyčerpané a využil je další bezpečnostní sbor.

Požadavky policie by dle ministerstva měly být uspokojeny v příštím programovém období. Plánovaný poměr by měl tentokrát být 60 procent ku 40 procent ve prospěch policie.

Nejvyšší kontrolní úřad dále upozornil, že ministerstvo pro místní rozvoj nastavilo cíle podpory bez znalosti potřeb policistů, hasičů a záchranářů.

„Dalším ze zjištění je fakt, že ministerstvo pro místní rozvoj nastavilo způsob sledování cílů a dopadů podpory tak, že nevyhodnotí skutečný přínos vynaložených peněžních prostředků,“ upozornili kontroloři a zdůraznili, že na problém upozorňovali již dříve.

Dle kontrolního úřadu příjemci vesměs čerpali peněžní prostředky hospodárně a efektivně. Podpořené aktivity u vybraných příjemců obecně přispívaly k dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. (at)