ČSÚ: Ceny čerstvé zeleniny v dubnu vzrostly o 99,6 % a brambor o 25,4 procenta. (Ilustrační foto).

Ceny tuzemských zemědělských výrobců letos v dubnu meziměsíčně klesly o 3,3 %, ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 1,2 procenta. Meziročně však u zemědělců vzrostly o 0,1 % a v průmyslu se zvýšily o 6,4 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 99,6 % a brambor o 25,4 %. Ceny vajec vzrostly o 56,9 %, drůbeže o 26,9 % a mléka o 17 procent. Informoval o tom Český statistický úřad.

Ceny stavebních prací podle dat ČSÚ vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 7,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,4 % a meziročně o 6,6 %.

„Ceny zemědělských a průmyslových výrobců stále pokračovaly ve zmírňování meziročního růstu. Růst cen průmyslových výrobců dosáhl na 6,4 %, u cen zemědělských výrobců se téměř zastavil, a to na 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o téměř 8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 6,6 %,“ uvedl Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,3 %. Klesly ceny brambor o 10,8 %, ovoce o 6,7 %, obilovin o 6,1 %, vajec o 5,7 %, mléka o 4,6 % a olejnin o 3,4 %.

Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 17,3 % a prasat o 3,4 %.

Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,1 % (v březnu o 11,6 %). V rostlinné výrobě ceny poprvé od října 2020 klesly, a to o 12,0 %. Nižší byly ceny olejnin o 30,8 %, ovoce o 15,0 % a obilovin o 11,7 %.

Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 99,6 % a brambor o 25,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 20,4 %. Vzrostly ceny vajec o 56,9 %, drůbeže o 26,9 %, prasat o 26,4 %, mléka o 17,0 % a skotu o 5,3 %.

Meziměsíčně byly ceny průmyslových výrobců nižší o 1,2 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 2,5 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 3,2 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů.

Ceny chemických látek a chemických přípravků klesly o 3,7 %, dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 3,3 % a ropy a zemního plynu o 6,1 %. Ceny potravinářských výrobků byly nižší o 0,6 %, z toho zejména mléčných výrobků o 2,9 %.

Vzrostly ceny ostatní těžby a dobývání nerostných surovin o 2,9 % a nápojů o 0,5 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 6,4 % (v březnu o 10,2 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 16,5 %, potravinářských výrobků o 16,6 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 18,8 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 78,9 %.

Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny chemických látek a chemických přípravků o 9,8 %, základních kovů o 6,1 %, dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 7,0 % a kovodělných výrobků o 1,0 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 15,5 % a energií o 8,6 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 5,7 % (v březnu o 9,5 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 7,8 % (v březnu po zpřesnění o 9,0 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 6,0 % (v březnu o 10,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,4 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí vzrostly o 1,4 %, v pozemní dopravě o 2,1 %, v oblasti programování o 3,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,4 % a za služby v oblasti zaměstnání o 5,0 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě klesly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,6 % (v březnu o 5,7 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 25,4 %, za služby v oblasti programování o 9,4 %, za poštovní a kurýrní služby o 8,0 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7,0 %, za služby v pozemní dopravě o 6,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 %.

Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,6 % (v březnu o 5,9 %).

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně klesly o 1,5 % (v únoru o 0,6 %). Nejvíce se snížily ceny v Řecku o 7,3 %, v Irsku o 4,6 % a v Litvě o 4,0 %.

V Německu byly ceny nižší o 2,7 %, na Slovensku o 1,7 %, v Rakousku o 1,5 %, v Česku o 1,0 % a v Polsku o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny na Kypru o 2,4 % a ve Francii o 2,0 %.

V březnu meziročně vzrostly ceny v EU o 7,0 % (v únoru o 14,5 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Maďarsku o 48,1 %, na Slovensku o 32,9 % a v Lotyšsku o 27,0 %.

V Polsku byly ceny vyšší o 14,3 %, v Rakousku o 11,5 %, v Česku o 10,2 % a v Německu o 8,1 %. Nejvíce meziročně klesly ceny v Irsku o 29,9 % a v Řecku o 10,8 %. (sfr)