Pavel na summitu Rady Evropy podepsal vytvořčení registru škod způsobených na Ukrajině.

Český prezident Petr Pavel na summitu Rady Evropy v islanském Reykjavíku podepsal vytvoření registru škod způsobených Ruskem na Ukrajině. Vznik registru podpořilo více než čtyřicet zemí včetně Česka. Cílem je dohnat Moskvu k odpovědnosti za škody, až konflikt skončí.

„Summit Rady Evropy se po 18 letech schází ve zlomovém okamžiku. Po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině jsme se ocitli ve světě, kde státy porušují mezinárodní závazky a kde jsou ohroženy základní principy mezinárodního práva.“

„Postavit se jednotně za principy a hodnoty našeho demokratického společenství je proto klíčové. Registr škod, který jsem dnes za Českou republiku podepsal, je vzkazem, že nezapomene na škody na Ukrajině.“

„Vznik Registru svým podpisem podpořilo již 41 členských států Rady Evropy a jde o první krok, jak vyčíslit jejich rozsah a přivést Rusko k právní odpovědnosti. Jsem rád, že čeští diplomaté měli zásadní podíl na jeho vzniku,“ uvedl k tomu Petr Pavel.

Registr by v budoucnu mohl posloužit ke spravedlivému rozdělení reparací, pokud by viníci stanuli před soudem kvůli agresi proti Ukrajině. Konání takového tribunálu si přeje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Bez spravedlnosti nebude spolehlivý mír,“ řekl Zelenskyj v projevu k účastníkům summitu.Mezi zeměmi, které souhlasily se vznikem registru, jsou Francie, Velká Británie či Německo. Podle kancléře Olafa Scholze jde o významný příspěvek k mezinárodním snahám o to, aby si Rusko uvědomovalo následky svých brutálních činů.

Scholz dodal, že zatím zůstává otázkou, jak má Rusko platit za způsobené škody. Je přitom skeptický k tomu, že by takto mohla posloužit zmrazená ruská aktiva. Aktuálně podle jeho názoru neexistuje mnoho postupů, které by byly v souladu s mezinárodním právem.

K registru se připojí také Spojené státy americké, Kanada nebo Japonsko, tedy státy, které jsou v pozici pozorovatelů při Radě Evropy.

Iniciativu naopak nepodpořilo Srbsko, Turecko nebo Maďarsko. Budapešť už v úterý zablokovala unijní fondy určené pro další vojenskou pomoc Ukrajině. (sfr)