NKÚ: Na ekologii šlo víc než 6 miliard, přesto Česko neplní cíle dotací. (Ilustrační foto)

Při kontrole nakládání s dotacemi z operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a ze státního rozpočtu, odhalil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) množství pochybení a konstatoval, že cíle programů nebudou naplněny. Jednalo se o dotace v objemu více než šesti miliard korun.

Ministerstvo životního prostředí si stanovilo v rámci operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP) sedm indikátorů, přičemž čtyři z nich nebudou naplněny. Z OPŽP bylo vynaloženo 5,15 miliardy korun, další 0,93 miliardy šly ze státního rozpočtu.

NKÚ uvedl, že národního programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny od r. 2019 nedojde ke splnění šesti z osmi cílových hodnot. Tedy u 75 procent sledovaných indikátorů.

NKÚ také zjistil, že v rámci Programu péče o krajinu nestanovilo ministerstvo žádná hodnotící kritéria. Není možné tedy zkontrolovat, že podpora ve výši 759 milionů byla vynaložena účelně a skutečně přispěla ke zlepšení krajiny a přírody.

U některých příjemců dotací odhalila kontrola NKÚ nedostatky v plnění podmínek poskytnuté dotace či při zadávání veřejných zakázek, což vyhodnotila jako možné porušení rozpočtové kázně.

Ministerstvu kontrola vytýká i to, že nepodalo žádný návrh na zápis předkupního práva státu do katastru nemovitostí.

V důsledku tohoto jednání dochází k převodům přírodně cenných pozemků bez uplatnění přednostní nabídky státu. NKÚ už na tento laxní přístup ministerstva upozorňoval v roce 2018.

Ze sedmi nabídek na předkupní právo k pozemkům nacházejícím se v národních přírodních rezervacích nebo památkách nedodrželo ministerstvo u tří zákonnou lhůtu k vyjádření, díky čemuž stát některé pozemky nevykoupil. (at)