počítač datová schránka

Nová služba T-Mobile usnadní podnikatelům správu povinné datové schránky.

Snazší správa datové schránky s trvalým zálohováním zpráv, uživatelsky přívětivé prostředí a široká nabídka doplňkových funkcí, které usnadňuje podnikání. T-Mobile nabízí podnikatelům, živnostníkům a dalším samostatně výdělečným osobám pohodlnější používání státem povinně zřizovaných datových schránek, a to prostřednictvím nové služby T-Mobile Data Box.

Firemní zákazníci získají díky nové službě T-Mobile Data Box přístup ke své datové schránce s řadou užitečných doplňkových funkcí. Nejzásadnější z nich je možnost zálohování zpráv, které státem provozovaný systém datových schránek poskytuje pouze komplikovanou cestou a za příplatek. Nechybí ani jednoduchý fakturační systém, funkce na evidenci DPH a snadné podávání kontrolních hlášení a odesílání přiznání k DPH.

„Povinné používání datových schránek přineslo také vznik 2,2 milionu nových ‚datovek‘ pro živnostníky a podnikatele. A řada z nich v použití datových schránek tápe nebo se neorientuje v jejich uživatelském rozhraní. Data Box vychází podnikatelům vstříc a po propojení datové schránky s webovou aplikací T-Mobile Data Box jim umožní se zprávami pracovat v naprosto přehledném prostředí a uchovávat zprávy dlouhodobě,“ říká Luboš Lukasík, ředitel segmentu T-Business Czech Republic.

T-Mobile Data Box si mohou všichni firemní zákazníci operátora vyzkoušet v rámci bezplatně dostupné licence. Následně se mohou rozhodnout pro některý z navazujících tarifů Standard či Premium.

Tarify Standard a Premium nabízí funkce pro fakturaci, evidenci plátce DPH a vytváření a podávání přiznání k DPH i kontrolních hlášení. Faktury zde lze vytvářet doslova za pár sekund. Elektronický archiv bezpečně uchová přijaté faktury, naskenované i ofocené papírové faktury a další doklady.

Na základě částek z vystavených a přijatých faktur spočítá systém ekonomický výsledek podnikání. Současně je evidován i stav zaplacení faktur a podnikatel má perfektní přehled o fakturách po splatnosti.

Automaticky vedená evidence plátce DPH poskytuje okamžitý přehled o povinných odvodech, jediným kliknutím vygeneruje přiznání k DPH s kontrolním hlášením a odešle datovou zprávou příslušnému finančnímu úřadu. T-Mobile Data Box umožňuje rovněž bezpečné sdílení účtu pro spolupráci s dalšími uživateli – např. s účetními nebo daňovými poradci.

Výhodou je i zjednodušení každodenní práce a přehlednější sledování nákladů. Vybraný tarif bude fakturován jednoduše v rámci pravidelného měsíčního vyúčtování služeb T-Mobilu.

Pro většinu živnostníků a podnikatelů budou zásadní především funkce časově neomezeného uchovávání datových zpráv. V systému datových schránek jsou totiž všechny zprávy nenávratně smazány po 90 dnech od jejich doručení (delší uchovávání umožňuje pouze placená funkce).

„Podpora digitalizace a elektronické komunikace je ze strany státu rozhodně krok správným směrem, ale prostředí systému datových schránek je zastaralé, a ne příliš efektivní. T-Mobile Data Box tento problém řeší a navrch přidává základní funkce ekonomického systému pro živnostníky a drobné podnikatele. Splnění nové povinnosti je tak pro naše zákazníky mnohem jednodušší,“ dodává Luboš Lukasík, ředitel segmentu T-Business Czech Republic. (at)