Banky v lednu poskytly méně hypoték. Nejméně od roku 2014.

Banky a stavební spořitelny poskytly během ledna hypoteční úvěry za 6,5 miliardy korun, což je proti prosinci pokles o 16 %. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování poprvé po dvou letech mírně poklesla, a to z 5,98 % na 5,93 %.

Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu letošního roku hypoteční úvěry v objemu mírně převyšujícím 6,5 mld. Kč. Meziměsíčně tak objem poskytnutých hypoték poklesl více než o 16 % a v rámci poklesu hypotečního trhu v posledním roce byl lednový údaj doposud nejnižší.

Začátek roku však bývá tradičně z pohledu aktivity na hypotečním trhu slabší a pokles aktivity oproti prosinci je obvyklý. Vzhledem k působení nižší srovnávací základny se meziroční propad nepatrně zmírnil, a to z prosincových 82 % na 80 %.

Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování v prosinci poprvé po dvou letech mírně poklesla, a to z 5,98 % na 5,93 %. Tržní úrokové sazby delších splatností začaly v posledních týdnech opět mírně růst, stále však zůstávají pod průměrnou úrovní z druhé poloviny minulého roku.

Uvedené informace plynou z dat ČBA Hypomonitoru, který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry.

Začátkem roku se hypoteční aktivita opět snížila, to je ale pro první měsíce roku typické. Banky a stavební spořitelny dle ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem v lednu letošního roku hypotéky v celkovém objemu 6,5 mld. Kč. Objem poskytnutých hypoték tak po několika předešlých meziměsíčních růstech opět poklesl, a to o 16 %.

Leden s únorem ale obvykle bývají nejslabší měsíce v roce a lednový dvouciferný meziměsíční propad tak není z tohoto pohledu výjimečný.

Z meziročního pohledu se začíná projevovat nižší srovnávací základna z ledna minulého roku, ačkoli první polovina roku 2022 byla z pohledu současně poskytnutých objemů stále velmi silná. Meziroční pokles poskytnutých hypoték tak činil v lednu 80 % a zmírnil se oproti prosincovým 82 % jen nepatrně.

“Ačkoli prosinec minulého roku přinesl určité naděje, že na hypotečním trhu dochází k mírnému oživení, lednová čísla byla pro nás spíše zklamáním. Hypoteční trh tak zůstává v útlumu a meziroční propad zůstává na výrazných 80 %, a to i přes to, že aktivita na hypotečním trhu začala v loňském roce zpomalovat a již se tak v meziročním pohledu nesrovnáváme s mimořádným rokem 2021,“ uvedl Jiří Zita, vedoucí oddělení hypoték Fio banky.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v lednu dosáhl 5,4 mld. Kč po prosincových 6,6 mld. Kč. Jde o nejnižší hodnotu od ledna roku 2014. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) pak činil 1,15 mld. Kč, obdobně jako v prosinci. Objem skutečně nově poskytnutých hypoték meziměsíčně poklesl o 18,7 % a meziroční propad setrval stejně jako v prosinci u 80 %.

Zatímco v prosinci se poskytlo bezmála 2300 skutečně nových hypoték, v lednu to bylo o 400 méně. To je nižší hodnota než v září minulého roku, kdy počet nově poskytnutých hypoték jen mírně překonal hranici 2 tisíc. Přitom průměrný měsíční počet nových hypoték v první polovině minulého roku se pohyboval kolem 6 tisíc, předloni pak dosahoval 9,5 tisíce.

„Objem poskytnutých hypoték byl v lednu nejnižší od února roku 2014, ale obecně se poslední měsíce pohybují spíše na úrovních, které byly běžné deset let zpátky, z pohledu počtu poskytnutých hypoték se trh dostal na hodnoty nejnižší za posledních dvacet let. Hypoteční trh je tak nadále zamrznutý a jeho dvouciferný pokles bude pokračovat i v letošním roce,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA.

Průměrná hypoteční sazba poprvé po dvou letech mírně poklesla
Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v lednu poprvé po dvou letech mírně poklesla z 5,98 na 5,93 %. Její hodnota je tak nepatrně nad hodnotou z října minulého roku, stále se však nachází na nejvyšších úrovních za posledních dvacet let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách.

Realizované úrokové sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi 6 až 7 %, jejich průměr však v posledním půl roce vesměs stagnuje mírně nad hranicí 6 %.

Hypoteční sazby reagují s mírným zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Promítá se do nich řada faktorů – nejen očekáváný vývoj základních sazeb ČNB, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamika obdobných úrokových sazeb v zahraničí. Zmíněné tržní úrokové sazby delších splatností jsou v posledních měsících rozkolísané, po citelném poklesu na začátku letošního roku začaly ale opět mírně růst.

V současnosti se nachází kolem průměrné úrovně z prosince minulého roku a stále mírně pod průměrnou úrovní z druhé poloviny minulého roku. Hypoteční sazby tak mohou v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb začít klesat i přes stabilitu základní sazby ČNB.

Průměrná výše hypotéky v lednu poklesla pod hranici 2,9 mil Kč a dosáhla 2,83 mil. Kč, což je nejnižší hodnota od září roku 2020. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky snížit. Nejvyšší průměrná hypotéka byla dosažena v listopadu 2021 a činila 3,46 mil. Kč, od té doby začala postupně klesat. (at)