Ministerstvo a fond dávaly zemědělské dotace pro malé firmy hlavně velkým firmám. (Ilustrační foto: NKÚ).

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond v podpoře zpracování zemědělských produktů dotovaly především velké firmy s desetimilionovými až stamilionovými zisky. Původním záměrem dotační podpory bylo pomoci přednostně malým podnikům. Zjistil to a oznámil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Nejvyšší kontrolní úřad ověřoval, jak ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond nakládaly v letech 2018 až 2021 s penězi státu a Evropské unie určenými na podporu zpracování zemědělských produktů.

Kontroloři uvedli, že ačkoliv měla podle strategie ministerstva zemědělství i evropského dotačního programu podpora směřovat přednostně mikropodnikům a malým a středním podnikům, ministerstvo pro ně žádný národní dotační program v uvedených letech nepřipravilo.

Ministerstvo podle něj nesledovalo a nevyhodnocovalo hospodárnost, účelnost ani přínosy vynakládání národních dotací a při poskytování evropských dotací neověřovalo, zda podpořené projekty přinesly požadované inovace. Ministerstvo v reakci uvedlo, že v minulosti nebyly některé programy nastaveny správně, strategický plán upravilo.

Naopak vyhlásilo program na zvyšování konkurenceschopnosti určený pouze pro velké zpracovatelské podniky. V uvedených letech z něj ministerstvo velkým podnikům vyplatilo 1,7 miliardy korun.

„U evropských dotací nastavilo ministerstvo zemědělství takové podmínky čerpání, že malé a střední podniky měly zájem jen o jednu ze čtyř investičních operací,“ uvedl NKÚ.

Podle NKÚ rozhodovaly Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond o poskytnutí dotace, aniž po žadatelích požadovaly doložení jejich tvrzení o přínosu navržených investic.

U vybraných příjemců dotací úřad zjistil, že každoročně investují do obnovy a modernizace technického vybavení svých provozoven stovky milionů korun.

„Každoročním opakovaným čerpáním národních dotací z rozpočtu ministerstva zemědělství vzniká podle Nejvyššího kontrolního úřadu riziko tzv. efektu mrtvé váhy, tedy situace, kdy by příjemci investovali i bez veřejné finanční podpory,“ podotkli kontroloři.

Ministerstvo zemědělství připustilo, že některé programy v minulosti nebyly nastaveny správně. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) se potvrdilo to, co tvrdil od svého nástupu do funkce a to, že řada dotací v minulosti směřovala ve prospěch velkých podniků na úkor malých a středních.

„I proto jsme v loňském roce věnovali enormní úsilí změně Strategického plánu Státního zemědělského intervenčního fondu, který jsme upravili tak, abychom efektivněji podpořili menší a střední podniky,“ dodal. (sfr)