Česko má stále jedny z nejvyšších cen volání a mobilních dat v Evropě, ukázala kontrola NKÚ. (Ilustrační foto)

Ceny volání a mobilních dat v ČR byly i v roce 2021 jedny z nejvyšších v Evropě. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) upozornil, že aukce kmitočtů rádiového spektra, kterou Český telekomunikační úřad (ČTÚ) uspořádal v roce 2020, ke snížení nevedla. O kmitočty se bez výrazného soutěžení rozdělili tři stávající velcí operátoři. Tím pádem i příjem z aukce ve výši 5,6 miliardy korun byl výrazně nižší, než ČTÚ plánoval. 

Informoval o tom Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ten se zaměřil, jak v letech 2018 až 2022 nakládal Český telekomunikační úřad (ČTÚ) s financemi a majetkem státu.

Ačkoliv kontrola ve vybraných oblastech hospodaření nezjistila nedostatky z hlediska účelnosti a hospodárnosti výdajů, kontroloři upozornili, že aukce kmitočtů rádiového spektra, kterou ČTÚ uspořádal v roce 2020, nenaplnila očekávání.

O kmitočty se bez výrazného soutěžení rozdělili tři stávající velcí operátoři. Tím pádem i příjem z aukce ve výši 5,6 miliardy korun byl výrazně nižší, než ČTÚ plánoval.

Ten chtěl pro státní rozpočet z aukce získat 7 miliard korun.

Vysoké ceny volání a mobilních dat potvrzuje studie zpracovaná pro Evropskou komisi a rovněž mezinárodní srovnání, které vypracoval NKÚ na základě dat ČTÚ. Ze srovnání např. vyplývá, že zatímco v Polsku, Německu a Rakousku cena balíčku obsahujícího 100 volání (188 minut) a 2 GB dat činila v průměru 338 Kč, zákazníky v ČR stál stejný balíček 1 151 Kč. Vyšší cena (o 17 Kč) byla už jen v Maďarsku.

NKÚ dále zjistil, že se náklady na poskytování základních poštovních služeb mezi roky 2013 a 2020 zdvojnásobily, přestože jejich objem klesl na polovinu.

Podle kontrolorů se ČTÚ dopustil porušení rozpočtové kázně ve výši 4,7 milionu korun, když neoprávněně rozdělil veřejnou zakázku na právní a poradenské služby a zadal její části konkrétním dodavatelům napřímo.

Zatímco objem služeb se snížil ze 477,6 milionu na 247,4 milionu kusů, celkové náklady na jejich poskytování se vyšplhaly z 948 milionů korun na 1,87 miliardy korun. V roce 2013 činil podle NKÚ průměrný jednotkový náklad dvě koruny za poskytnutou službu, v roce 2020 vzrostl už na 7,40 koruny.

„Přitom vzhledem k rozvoji datových schránek lze v následujících letech předpokládat další snižování objemu poskytovaných základních služeb. Stát bude s občany stále více komunikovat elektronicky, a nebude tedy v takové míře využívat základní poštovní služby,“ uvedli kontroloři.

Porušení rozpočtové kázně se týká podle NKÚ neoprávněného rozdělení veřejné zakázky na právní a poradenské služby a zadání její části konkrétním dodavatelům napřímo.

Kontroloři zjistili, že ČTÚ v rozmezí 19 dnů uzavřel smlouvy na vypracování analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám s pěti dodavateli napřímo bez výběrového řízení, ačkoliv předmět plnění tří z těchto smluv tvořil prokazatelně jeden funkční celek.

„ČTÚ tak postupoval v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé vzájemně spolupracovali a odevzdali stejné nebo obdobné, případně související výstupy,“ uzavřel NKÚ. (pel)