ERA přivítala kanadské novináře se zájmem o originální české sledovací systémy. (Foto: ERA)

Společnost ERA navštívili dva kanadští žurnalisté v doprovodu diplomatky Českého konzulátu v Torontu a zástupkyně Asociace leteckého a kosmického průmyslu. Novináři se zajímali především o netradiční řešení ERA pro řízení letového provozu a unikátnost pasivních sledovacích systémů vyvinutých v tuzemsku.

Experti obchodního oddělení pro severoamerický trh přítomným představili produktové portfolio firmy se zaměřením na pasivní sledovací systémy VERA-NG a PLESS a jejich schopnost sledovat letadla, lodě a bezpilotní prostředky.

(Foto: ERA)

Zmíněny byly i předchozí zkušenosti firmy z Kanady v oblasti civilního letového provozu: od roku 2013 ERA dodala cca 700 kusů majáčků SQUID jako systémy pro sledování servisních vozidel na ploše na tři kanadská letiště: v Torontu, Montrealu a Québecu.

Součástí exkurze byly i živé ukázky funkčnosti systémů v demo místnosti a krátká prohlídka areálu firmy.

(Foto: ERA)

(Foto: ERA)

(pel)