Air Products a Mabanaft vybudují v Hamburku rozsáhlý terminál pro dovoz zelené energie.

Společnosti Air Products (NYSE:APD) a Mabanaft prostřednictvím své dceřiné společnosti Oiltanking Deutschland oznámily svůj záměr vybudovat v německém přístavu Hamburk první rozsáhlý terminál pro dovoz energie v obřím měřítku. Tato dohoda o spolupráci je důležitým krokem k vybudování ekologické infrastruktury pro dovoz a distribuci nízkoemisního čpavku v hamburském přístavu.

Projekt byl oznámen na slavnostním ceremoniálu v Hamburku, který podpořili německý spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck a starosta města Hamburk Dr. Peter Tschentscher.

Plánovaný dovozní terminál, který by měl začít dodávat vodík do Německa v roce 2026, bude umístěn v přístavu ve stávajícím tankovacím terminálu společnosti Mabanaft. Tato lokalita nabízí strategický přístup k zelenému čpavku z velkých zařízení na jeho výrobu provozovaných společností Air Products a jejími partnery po celém světě.

Záměrem je přeměnit čpavek na zelený vodík pomocí technologie společnosti Air Products a poté jej distribuovat odběratelům na místě a v severním Německu. Tento plán reaguje na zrychlující se poptávku po čisté energii, která by splnila klimatické cíle a na potřebu diverzifikace zdrojů energie.

Dekarbonizace odvětví mobility a průmyslových procesů

Společnosti Air Products a Mabanaft se zavázaly urychlit vývoj tohoto ekologického dovozního zařízení pro Německo v hodnotě několika milionů eur.

„Společně se společností Mabanaft se těšíme na realizaci našich plánů na dovoz potřebné obnovitelné energie do Německa prostřednictvím našich technologií,“ řekl předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products Seifi Ghasemi.

“Jako největší světový výrobce vodíku se společnost Air Products zavázala k výrobě obnovitelné energie v miliardách dolarů na místech po celém světě, a má tak vynikající pozici pro uspokojení rostoucí poptávky. Společnost Air Products si plně váží podpory a vizionářského vedení německé vlády, což se potvrdilo i přítomností ministra Habecka, představitelů hamburského přístavu a dalších členů regionálních a místních samospráv na dnešním slavnostním ceremoniálu,“ dodal.

„Jsme rádi, že můžeme na vývoji tohoto terminálu spolupracovat se společností Air Products, předním světovým výrobcem vodíku. Díky tomu uskutečníme významné investice a využijeme naše schopnosti a odborné znalosti v oblasti energetické infrastruktury k urychlení energetické transformace v Hamburku jako klíčové dovozní brány do Německa,“ potvrdil Volker Ebeling, Senior Viceprezident pro nové energie, chemii a plyn ve společnosti Mabanaft.

Závod řeší naléhavý úkol dekarbonizace dopravy a průmyslových procesů, přičemž zejména svým zákazníkům umožňuje snižovat emise skleníkových plynů.

„Tento projekt podtrhuje závazek společnosti Mabanaft podnikat ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědným způsobem,“ dodal Volker Ebeling.

Spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck řekl: „Nyní více než kdy jindy potřebujeme podpořit vodíkové hospodářství. Za tímto účelem zavádíme v Německu vlastní výrobu vodíku, ale samozřejmě potřebujeme také vodík z dovozu. Urychlená energetická transformace s rychlejším rozšiřováním obnovitelných zdrojů energie a náběhem zeleného vodíku jsou správnou odpovědí na ruskou agresi a správnou odpovědí na posílení energetické bezpečnosti, odolnosti a konkurenceschopnosti.“

Starosta Hamburku Dr. Peter Tschentscher popsal úlohu města v projektu: „Hamburk nabízí vynikající podmínky pro dovoz, distribuci a využití zeleného vodíku. Již dnes je zřejmé, že poptávka po vodíku v Německu výrazně převyšuje domácí výrobní kapacity. Jako tradiční obchodní město udržujeme dobré vztahy po celém světě a zájem našich mezinárodních partnerů o rozvoj zeleného vodíkového hospodářství je velký. Hamburk se chce stát vedoucím vodíkovým místem v Evropě. Chceme přispět k zajištění energetické bezpečnosti v Německu a pokročit v dekarbonizaci průmyslu a hospodářství.“

Hamburský senátor pro hospodářství Michael Westhagemann doplnil: „Rozvoj infrastruktury pro dovoz zeleného vodíku má mimořádný význam. Jen tak můžeme v budoucnu uspokojit obrovskou poptávku po zeleném vodíku. Hamburk je k tomu díky svému přístavu a geografické a infrastrukturní poloze a napojení předurčen. Jsem proto velmi potěšen, že strategie Hamburku pro dovoz zeleného vodíku se dnes dále realizuje prostřednictvím plánované výstavby prvního německého dovozního terminálu v hamburském přístavu.“

„Hamburk se tak stává jedním z předních distribučních center vodíku v Evropě. Právě za tímto účelem máme nyní po svém boku velmi silné partnery z řad podnikatelů.“

Jens Meier, generální ředitel Přístavního úřadu Hamburk, řekl: „Přístav Hamburk se zavázal k ochraně klimatu. Po dokončení prvního důležitého milníku podpisem memoranda o porozumění se společností Air Products v únoru 2022 jsme rádi, že nyní ve spolupráci s našimi kompetentními partnery, společnostmi Air Products a Mabanaft, podnikáme další důležitý krok k vybudování vodíkového hodnotového řetězce, jehož ústředním prvkem bude dovoz zeleného čpavku pro přeměnu na zelený vodík.“

„Hamburk bude jedním z prvních přístavů na světě, který nabídne infrastrukturu pro dovoz čistého vodíku. Tento dovoz bude hnacím motorem dekarbonizace pro několik aplikací v přístavu i aplikací v lodní dopravě.“


Foto: (Zleva doprava) Jonathan Perkins (generální ředitel společnosti Mabanaft), Seifi Ghasemi (generální ředitel společnosti Air Products), Robert Habeck (německý spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu), Dr. Peter Tschentscher (první starosta Hamburku), Christophe Witte (generální ředitel společnosti Marquard & Bahls).


Oznámení navazuje na memorandum o porozumění, které Air Products a hamburský přístavní úřad podepsaly v únoru 2022. Obě strany se zavázaly urychlit vybudování dodavatelského řetězce a infrastruktury pro nasazení obnovitelného vodíku na severu Německa a ve Svobodném hanzovním státě Hamburk.

Air Products (NYSE: APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství.

Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost v roce 2021 dosáhla obratu ve výši 10,3 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 50 miliard USD. Více než 20 000 kvalifikovaných a talentovaných zaměstnanců z různých prostředí je poháněno vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět. (sfr)