Do motivačního programu k úsporám elektřiny se přihlásilo 59 tisíc zákazníků PRE. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Pražská energetika začala vyhodnocovat první fázi svého úsporného programu pro zákazníky s názvem Prémie. Domácnost, která v zimní topné sezóně meziročně sníží svoji spotřebu elektřiny, dostane od PRE finanční prémii. Zapojit do akce se mohli zákazníci tak, že během první poloviny listopadu pořídili digitální fotografii svého elektroměru, ze které byl zřejmý stav elektroměru, a fotografii nahráli do speciální webové aplikace.

K půlnoci z 15. na 16. listopadu, kdy byla možnost zapojit se do motivačního programu uzavřena, odeslalo fotku svého elektroměru dohromady 58 818 klientů s celkem 64 360 odběrnými místy.

Nárok na zapojení do programu mělo přibližně 500 tisíc domácností. Celkem tedy možnosti zapojit se do pobídkové akce využilo více než 10 procent oprávněných zákazníků.

„Považujeme za úspěch, že se do programu zapojilo tak velké množství domácností. Oslovili jsme je s nabídkou účasti prostřednictvím médií, reklamní kampaně a také adresně elektronickou poštou a SMS zprávami. Ukazuje se, že lidé mají o úspory energií veliký zájem,“ uvedl při skončení první fáze programu generální ředitel PRE Pavel Elis.

Nyní mají zákaznici PRE až do konce března 2023 příležitost k tomu, aby dosáhli během nadcházející zimní topné sezóny úspory při spotřebě elektrické energie.

Od 1. do 15. dubna 2023 pak bude následovat druhá fáze, kdy bude podobně nahrána fotografie se stavem elektroměru na konci zimní sezóny na webový portál www.pre.cz/premie.

Následně do konce června 2023 PRE fotografie a z nich vyplývající úspory vyhodnotí. Podmínkou akce je, že zákazník musí být klientem PRE v období od 1. 10. 2021 do 1. 7. 2023.

Pokud zákazník skutečně v zimním období 2022/2023 dosáhne úspory elektrické energie, bude mu po vyhodnocení ze strany PRE připsána PRÉMIE na jeho zákaznický účet nejpozději do 30. 6. 2023 a následně odečtena z ceny v rámci nejbližšího vyúčtování.


Výše motivační pobídky je následující:

Běžná domácnost s jednotarifní sazbou (používá elektřinu jen ke svícení, případně k vaření):

Úspora 5 % = prémie 750 Kč
Úspora 10 % = prémie 1 500 Kč

Domácnost s dvoutarifní sazbou (bojler, případně elektrické topení):

Úspora 10 % = prémie 1 500 Kč
Úspora 20 % = prémie 3 000 Kč


Rozdíl je zapříčiněn skutečností, že dosáhnout úspor při spotřebě elektřiny v běžném bytě s jednotarifní sazbou je obtížnější než dosažení úspor v domácnosti, kde je elektřina využívána na topení a ohřev vody.

Pražská energetika vyhlášením této pobídkové akce navázala na již všeobecně známou státní podporu ve formě takzvaného úsporného tarifu pro domácnosti a na „zastropování“ cen elektřiny.

„Naší motivací k zavedení programu PRÉMIE je snaha přispět k tomu, abychom všichni společně úspěšně překonali náročné zimní období. Víme, že pro mnohé domácnosti je současná doba s vysokými cenami energií ekonomicky značně náročná. Rozhodli jsme se lidem pomoci. Celkové naše náklady na program PRÉMIE dosáhnou hodnoty několika stovek milionů korun,“ uzavřel generální ředitel PRE Pavel Elis.


Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu.

Skupina PRE je se svými více než 820 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., také provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR.

V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor.

Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. (pel)