Na centrálním skladu Billy začala fungovat jedna z největších střešních fotovoltaik v Česku. (Foto: ČEZ)

Na centrálním skladu Billy začala fungovat jedna z největších střešních fotovoltaik v Česku. Elektrárna od ČEZ ESCO pokryje 22 % spotřeby skladu v Modleticích u Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v ČR. Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp ročně vyrobí 1 084 MWh čisté elektřiny a ušetří 527 tun CO2, což je množství, které by během jednoho roku zachytilo 60 hektarů lesa.

Na míru šitá orientace panelů na střeše zaručuje, že se výroba elektrárny rozprostře přibližně rovnoměrně v průběhu celého dne.

„V rámci naší strategie udržitelnosti se mimo jiné dlouhodobě soustředíme na celkové snižování energetické náročnosti našich provozů a redukci uhlíkové stopy. Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality ve všech našich provozech a do roku 2030 snížit emise CO2 o 30 %,“ uvedl Liam Casey, generální ředitel BILLA ČR.

„Vlastní bezemisní zdroje energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. Je to dnes dvojnásob důležité. Chceme zároveň přispívat k plnění cílů energetických úspor v rámci současné energetické krize v Česku a Evropě. Čím více elektřiny si vyrobíme sami, tím více jí zůstane pro další odběratele,“ doplnil Casey.

BILLA do instalace investovala 19 milionů korun, část prostředků pochází z dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Nová fotovoltaika pokryje až pětinu spotřeby skladu s chladicím zařízením o výkonu 1,5 MW, který musí být nepřetržitě napájen energií. Zakázku na výstavbu elektrárny v Modleticích získalo ČEZ ESCO na základě výběrového řízení v loňském roce.

„Za poslední roky jsme pro naše zákazníky postavili řadu zajímavých a na míru projektovaných fotovoltaik. Náročná instalace a zahájení dodávky do sítě u elektrárny s megawattovým výkonem je pro nás přesto něčím výjimečným. Doufám, že podobně velkých solárních elektráren bude v Česku vznikat více a více, což i na našich zakázkách již sledujeme,“ řekl Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.

„Fotovoltaika je domácí obnovitelný zdroj, který pomáhá snižovat závislost na dovozu fosilních paliv a posiluje energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky,“ dodal Čermák.

(Foto: ČEZ)

Na střešní ploše 5 300 m2 instalovala firma ČEZ ESCO celkem 1 847 velkoformátových fotovoltaických panelů se 14stupňovým sklonem a orientací východ–západ.

Panely si v této sestavě navzájem téměř nestíní, bylo možné je tak klást těsně vedle sebe a dosáhnout vyššího výkonu elektrárny.

Jedním z důležitých kritérií bylo co nejnižší zatížení střechy, které počítalo i s rezervou na nadprůměrnou sněhovou pokrývku. Ze 14 nabídek panelů a podkonstrukcí byla proto vybrána ta s nejnižší celkovou hmotností.

Protože střechu nebylo možné narušit kotvenou konstrukci, je využita vlastní váha systému v kombinaci se zatížením betonovými segmenty.

Aktuálně ČEZ ESCO připravuje pro řetězec BILLA další fotovoltaiky, tentokrát na střechách prodejen. První na řadu přijdou prodejny v Berouně, Říčanech a Slaném.

Největší potenciál v sektoru obnovitelných zdrojů v České republice má podle právě fotovoltaika a vedle velkých pozemních zdrojů bude pro plnění ambiciózních cílů důležitá i každá solární elektrárna na střechách domácností, podniků a veřejných budov.

Tempo instalací je poháněno i zájmem zákazníků snížit své účty za energie. (pel)