Podle Indexu Exportu růst hodnoty vývozů dosáhl v srpnu 2022 meziročně růstu 10,2 procenta. (Ilustrační foto)

Podle Indexu Exportu růst hodnoty vývozů dosáhl v srpnu 2022 meziročně růstu 10,2 procenta, mírně nad predikcí indexu exportu, která se pohybovala poblíž 8 procent. Nicméně růst nejde čistě na vrub objemu vyvezeného zboží, ale především růstu vývozních cen, které byly v srpnu meziročně vyšší o 14,2 procenta.

Do konce roku index exportu i nadále predikuje postupně oslabující meziroční dynamiku hodnoty vývozů, která se koncem roku přibližuje k nule.

„Hlavním důvodem je zhoršení situace v zahraniční poptávce a tuzemském průmyslu. Na oslabující poptávku i objem výroby upozorňují jak se zpožděním přicházející měsíční data z reálné ekonomiky, tak i výsledky průzkumů, například v rámci indexu nákupních manažerů PMI nebo konjunkturálního průzkumu od ČSÚ,“ okomentovala budoucí vývoj Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Vysoké výrobní náklady, a tudíž chybějící prostor pro snižování cen, v kombinaci s nejistým ekonomickým výhledem bohužel činí zlepšení situace v poptávce v dohledné době velmi nepravděpodobné.

„Export bude popoháněn spíše dokončováním rozpracovaných zakázek na pozadí zvolnění potíží v globálních dodavatelských řetězcích,“ dodala Helena Horská.

„Klíčovou otázkou však kromě poptávky je, zda bude dostatek energií, aby byl průmysl schopen alespoň dokončovat již rozpracované zakázky. Poškození plynovodů Nord Stream 1 a 2 zatím nevěští nic dobrého,“ doplnil Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.


Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů.

Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí.

V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku.

Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky. (pel)