Na podporu sociálního bydlení půjde z IROP více než 1 miliarda korun. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Na podporu sociálního bydlení půjde z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), více než 1 miliarda korun. Cílem dvou nových výzev je zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení.

MMR o tom informovalo na webu.

„Dostupné nájemní bydlení pro lidi, kteří se dostali do nepříznivých životních situací, je naprosto klíčové. Výzvy proto cílí na podporu socioekonomického začlenění komunit na okraji společnosti a na pomoc domácnostem s nízkými příjmy i osobám se zvláštními potřebami. Ty se mohou díky sociálnímu bydlení vyhnout nekalým praktikám obchodníků s chudobou, kteří jim nabízejí byty v otřesném stavu za nadprůměrné částky,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Pro projekty na území tzv. méně rozvinutých regionů je určena 25. výzva IROP, ve které je k dispozici přes 700 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Podporu z 26. výzvy IROP, ve které je přes 300 milionů korun, mohou získat projekty na území přechodových regionů.

Výzvy podporují pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení. Pomohou také s pořízením nezbytného základního vybavení.

Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Mezi oprávněné žadatele patří například obce, kraje a jimi zřizované organizace či církevní organizace. Žádat mohou také nestátní organizace, které minimálně pět let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost. (pel)