LIBERTY Ostrava investuje 88 milionů korun do snížení emisí prachu z aglomerace sever na polovinu. (Foto: LIBERTY Ostrava)

Huť LIBERTY Ostrava investuje 88 milionů korun do instalace nového odsávacího potrubí na severní části své aglomerace s cílem snížit fugitivní emise přibližně o 46 procent. Projekt, který bude dokončen v říjnu letošního roku, je dalším krokem v transformaci LIBERTY Ostrava směrem k výrobě zelené oceli.

V severní části aglomerace vyrobila loni LIBERTY Ostrava 2,2 milionu tun aglomerátu, což je směs železné rudy a dalších ušlechtilých materiálů. Ta tvoří hlavní složku vsázky vysoké pece.

Tři dopravní pásy aglomerace v současnosti produkují až 101 tun fugitivních emisí ročně. Projekt realizovaný na odsunových cestách aglomerátu severní části aglomerace sníží fugitivní emise téměř o polovinu na 46 tun ročně.

Aby byla zajištěna kontinuita dodávek aglomerátu během výměny potrubí, předcházelo samotné instalaci pečlivé několikaměsíční plánování.

Z celkových nákladů projektu ve výši 88 milionů korun pokryje 28 milionů korun dotace, kterou společnost získala z Operačního programu Životní prostředí 2014 až 2020.

„Projekt je součástí transformace huti směrem k výrobě zelené oceli a naší dlouhodobé snahy snižovat vliv naší činnosti na okolní životní prostředí,“ vysvětlil Roland Hinterreiter, ředitel projektu výstavby hybridních pecí v LIBERTY Ostrava.

Úpravy stávající odsávací potrubní sítě odprašovacích zařízení jsou podle Hinterreitera navrženy tak, aby se zvýšila účinnost záchytu prachu u jednotlivých zdrojů prašnosti na dopravních cestách, a snížila se tak prašnost z provozu třídičů a dopravníků v budově odsunu severní části aglomerace,“

„Následně klesnou také emise prachu z prostoru budovy odsunu o 46 procent za rok. Celý projektový tým odvedl skvělou práci při přípravě i samotné realizaci projektu, který je prvním z mnoha těch, co budeme muset uskutečnit v několika příštích letech, abychom dosáhli do roku 2030 uhlíkové neutrality,“ dodal Hinterreiter.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun.

Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN.

Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení.

Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství. (pel)