Hliníkárna Slovalco se rozhodla ukončit výrobu primárního hliníku ve svém závodu v Žiaru nad Hronom.

Hliníkárna Slovalco se rozhodla ukončit výrobu primárního hliníku ve svém závodu v Žiaru nad Hronom. Toto rozhodnutí je reakcí na vysoké ceny elektřiny a nedostatečné kompenzace, na které Slovalco a jiné energeticky náročné podniky na Slovensku upozorňují více než dva roky.

Informovala o tom investiční skupina Penta, která v hliníkárně drží zhruba 45% vlastnický podíl.

„Do dnešního dne nebyla přijata novela zákona o obchodování s emisními kvótami, která by stanovila předvídatelný rámec a výšku kompenzací na úrovni ostatních průmyslových oblastí zemí EU. Ze stejných důvodů omezilo Slovalco objem výroby už na přelomu let 2021/2022 na současných 60 % výrobní kapacity,“ uvedly Penta.

Proces odstavování elektrolytických pecí začne okamžitě a bude ukončený nejpozději do konce září tohoto roku.

„Slovalco patří mezi nejekologičtější a nejmodernější hliníkárny na světě a je jedním z největších zaměstnavatelů v Bánskobystrickém kraji. Proto je nám líto, že se také v důsledku nečinnosti vlády ukončí více než sedmdesátiletá tradice výroby hliníku v Žiaru nad Hronom,“ charakterizoval situaci generální ředitel Slovalca Milan Veselý a dodal: „ Tato hliníkárna je zároveň klíčovým dodavatelem nejen pro podniky na Slovensku, ale také pro řadu zemí Evropy. Odstavením výroby tak bude Evropa nucena dovážet hliník například z Číny anebo Ruska.“

„Slovensko nezavedlo konkurenceschopný rámec EÚ na kompenzaci nepřímých CO2 nákladů, což znemožnilo Slovalcu uzavřít dlouhodobou smlouvu na dodávku elektrické energie. Kdyby podnik pokračoval ve výrobě i po letošním roce, utrpělo by při současných slovenských rámcových podmínkách a vysokých cenách elektřiny značné ztráty,“ řekla Olga Saeter, vedoucí divize primární výroby společnosti Hydro a předseda představenstva společnosti Slovalco.

Vzhledem k vysokým cenám elektřiny pro rok 2023 je výroba hliníku v příštím roce pro Slovalco ekonomicky neudržitelná. V souvislosti s ukončením výroby podnik předčasně ukončil všechny hedgingové operace s cílem zlepšit finanční rezervy pro potenciální restart výroby v případě korekce cen elektrické energie a přijetím novely zákona, která by upravila výšku kompenzací srovnatelně s ostatními průmyslovými zeměmi EU.

„Rozhodnutí se dotkne až 300 přímých zaměstnanců Slovalca a více než tisícovky externích zaměstnanců v subdodavatelském řetězci. Momentálně se soustředíme na bezpečné odstavení výroby,“ uzavřel Milan Veselý. Pro zaměstnance, kterých se odstavení výroby týká, podnik připravil různá podpůrná opatření.

Slovalco je hliníkárna v rámci společnosti Hydro, ve které vlastní Hydro 55,3 % a Penta Investments zbylých 44,7 %. Slovalco má roční výrobní kapacitu 175 000 tun primárního hliníku, kapacitu odlévárny pak přibližně 250 000 tun.

Penta je středoevropská investiční skupina, která byla založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 41 000 lidí, v roce 2021 dosáhla hodnota aktiv skupiny 12 miliard EUR.

Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě. (sfr)