Rekonstrukce vybraných železničních tratí v Česku se zpožďují o roky, kvůli čehož rostou náklady až dvojnásobně, odhalil NKÚ. (Ilustrační foto)

Rekonstrukce vybraných železničních tratí v Česku se zpožďují o roky, kvůli čehož rostou náklady až dvojnásobně. Odhalil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Důvodem zvýšení cen jsou ale i úpravy v jednotlivých projektech.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak ministerstvo dopravy (MD) a Správa železnic (SŽ) rozdělovaly od roku 2016 do poloviny roku 2021 státní i evropské peníze na rekonstrukce vybraných mimokoridorových železničních tratí.

Z kontroly vyplynulo, že některé projekty se zpožďují o roky, což má významný dopad na růst nákladů.

„Například na rekonstrukci 59 prioritních projektů, které jsou považovány za klíčové pro zajištění strategických cílů a mezinárodních závazků, MD v roce 2013 předpokládalo náklady ve výši 226,5 miliardy korun. Aktuálně už se však počítá s částkou 441 miliardy korun, tedy o 95 procent vyšší,“ uvedli kontroloři.

Zpoždění se týká i projektů transevropské dopravní sítě, což ohrožuje splnění cíle vyplývajícího z nařízení EU. Podle něj mají být tratě na hlavní transevropské síti zmodernizovány do roku 2030. Jedná se např. o tratě Brno – Přerov a Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla Praha.

Jejich modernizace měla být zahájena do roku 2020. Ještě v lednu 2022, kdy končila kontrola NKÚ, se však projekty – s výjimkou rekonstrukce Negrelliho viaduktu – teprve připravovaly.

Modernizace tratě Brno – Přerov má být dokončena v roce 2031. Oproti původnímu plánu s šestiletým zpožděním. Dokončení tratě Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla Praha se posunulo o čtyři roky na rok 2029.

Náklady na modernizaci dvou etap této tratě stanovila SŽ aktuálně na 42,7 miliardy korun, což je o 13,1 miliardy korun více oproti původním předpokladům.

Důvodem je mj. změna technického řešení ražených tunelů nebo vznik nových podchodů.

„S ohledem na 95procentní růst nákladů na realizace prioritních projektů existuje podle Nejvyššího kontrolního úřadu riziko, že se nepodaří zajistit dostatek peněz na dokončení všech těchto projektů,“ varovali kontroloři.

NKÚ podrobně prověřil 15 z celkem 156 projektů zaměřených na rekonstrukci, modernizaci, revitalizaci a zvýšení traťové rychlosti.

„Hodnota kontrolovaných projektů představovala téměř 105 mld. Kč. U sedmi kontrolovaných projektů došlo ke zpoždění územního nebo stavebního řízení, protože SŽ předložila neúplnou žádost a řízení muselo být přerušeno. Nejčastěji chyběly souhlasy majitelů pozemků dotčených stavbou,“ podotkl úřad.

Cíle jako zvýšení rychlosti na trati či zkrácení jízdních dob splnilo podle kontrolorů z 15 kontrolovaných zatím pět projektů.

Dva projekty cíle dosud nesplnily a u zbývajících osmi nebylo možné plnění ověřit, protože nebyly ještě dokončeny. (pel)