Raiffeisenbank vykázala za 1. pololetí roku 2022 zisk ve výši 3,01 miliardy korun. (Foto: Raiffeisenbank )

Raiffeisenbank vykázala za 1. pololetí roku 2022 zisk ve výši 3,01 miliardy korun. Aktiva vzrostla o 15,5 procenta na 593 miliard korun.

„Jsem přesvědčen, že zvláště v nejistých a náročných časech se naplno projevují lidské hodnoty. A i když nás přítomnost může zaměstnávat více, než bychom si přáli, neměli bychom zapomínat na budoucnost. To platí obecně v životě i ve světě financí. Jedním ze strategických cílů Raiffeisenbank je proto posilování principů odpovědného bankovnictví,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

Téma udržitelnosti a udržitelných financí považuje banka za klíčové.

„Domnívám se, že bude významným způsobem ovlivňovat podobu bankovního světa následujících let. V Raiffeisenbank cítíme jako svůj úkol pomáhat a usnadňovat našim klientům úspěšně transformovat jejich obchodní aktivity k dlouhodobé udržitelnosti,“ doplnil Vida.

„Abychom tyto aktivity podpořili konkrétními kroky, zavedli jsme v bance od letošního června novou pozici Sustainability Officera, který se věnuje především koordinaci tematiky udržitelnosti (ESG) napříč bankou a rozvoji udržitelných bankovních produktů,“ dodal Vida.

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za první pololetí 2022 dosáhl výše 3,01 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 78,4 %.

Celkové provozní výnosy se zvýšily o 75,3 % na 8,83 miliardy Kč. V meziročním srovnání výsledků banky má pozitivní dopad fúze s Equa bank a.s.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 113,1 %, a dosáhly tak výše 6,93 miliardy Kč.

Nárůst je způsoben zejména zvyšováním tržních úrokových sazeb z důvodu utahování měnové politiky v souvislosti s bojem proti inflaci.

Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 34,5 % na 2,22 miliardy Kč.

Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly -451,9 milionů Kč, což činí pokles o 502,5 milionů Kč v porovnání s prvním pololetím roku 2021.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 593 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 15,5 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se zvýšil o 36,8 % na 343 miliard Kč.

K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních úvěrů.

Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 17,9 % na 484 miliard Kč.

Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na spořicích účtech a termínovaných vkladech, a to na straně domácností i firem. Výrazný nárůst úvěrů i vkladů je ovlivněn fúzí s Equa bank a.s.

NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 4,69 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 45,5 %. Tento nárůst je způsoben především zmíněnou fúzí s Equa bank a.s.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia.

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání vyšší o 714 milionů Kč, když v prvním pololetí 2022 došlo k tvorbě opravných položek ve výši 426 milionů Kč, a to především u domácností.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 30. červnu 2022 dosáhla výše 19,65 %.

Valná hromada banky rozhodla na konci dubna 2022 o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2021, který dosáhl výše 4,69 miliardy Kč.

Částka 4,39 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 296 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů.


Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice.

Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI). (pel)