Nadace PPF loni podpořila 31 projektů částkou přes 55 milionů korun. (Ilustrační foto)

Nadace PPF má za sebou druhý celý rok svého plnohodnotného fungování a s radostí sleduje, jak poslání, které si definovala při svém založení před více než třemi lety, přináší hmatatelné výsledky. I v roce 2021 pomáhala úspěšným, ambiciózním českým projektům, aby dosáhly nejvyšší kvality, mohly se dále rozvíjet a obstály i v mezinárodním srovnání.

„V České republice máme mnoho výjimečných a talentovaných osobností, které mají odhodlání jít za svými sny a vizemi. Mezinárodní přesah a úspěchy jejich projektů jsou inspirací, ze které může naše země čerpat. Stejně tak si podle nás zaslouží podpořit projekty, které světový kontext přinášejí do Čech. Obě tyto kvality vnímáme jako velice hodnotné a našim projektům je s radostí pomáháme rozvíjet,“ řekl za nadaci Jana Tomas Sedláčková.

Nadace PPF byla formálně založena na podzim roku 2019 s cílem pomáhat těm, kteří svůj talent a úsilí věnují rozvoji české společnosti, spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její větší otevřenost a své projekty realizují v mezinárodním kontextu.

„Rok 2020 byl pro Nadaci PPF tedy rokem startovacím. Navázali jsme spolupráci s prvními partnery, ale současně jsme také ad hoc reagovali na aktuální potřeby způsobené pandemií covidu, tedy částečně mimo hlavní zaměření nadace. Pomáhali jsme zkrátka tam, kde bylo v daný okamžik nejvíce třeba. Celkem jsme za uplynulý rok rozdělili více než 70 milionů korun na 20 projektů,“ uvedla nadace ve výroční zprávě.

K podpoře projektů přistupuje nadace s velkým respektem.

Nenabízí jim jen finanční dar, ale v mnoha z nich je i aktivním partnerem, takže vznikají ve vzájemné důvěře a otevřenosti.

V roce 2021 od společností ze skupiny PPF získala finanční dary ve výši 100 milionů korun, díky kterým mohla poskytnout jménem PPF více než 55 milionů korun jednatřiceti projektům.

Nadace podpořila projekty ze tří oblastí:

  • 14 projektů podporujících otevřenou, zdravou a svobodnou českou společnost
  • 13 projektů z oblasti kultury
  • sportovní projekty

(pel)