Ceny zemědělských výrobců v květnu 2022 meziročně vzrostly o 39,2 procenta. (Ilustrační foto)

Ceny výrobců v ČR dál letí nahoru. Ceny zemědělských výrobců v květnu 2022 meziročně vzrostly o 39,2 procenta. Meziměsíčně se zvýšily o 5,9 procenta. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziročně o 27,9 procenta, meziměsíčně o 1,9 procenta. 

Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„V květnu pokračoval růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily téměř o 28 procent a ceny v zemědělství o více než 39 procent. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13,5 procenta a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší téměř o 6 procent,“ upozornil Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 5,9 procenta. Vzrostly ceny drůbeže o 13,8 procenta, obilovin o 8,2 procenta, jatečných prasat o 5,9 procenta, skotu o 4,9 procenta a mléka o 3,2 procenta. Naopak klesly ceny olejnin o 1,2 procenta a ovoce o 4 procenta.

Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 39,2 procenta. V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 54,7 procenta. Vyšší byly ceny obilovin o 60,3 procenta, olejnin o 55,9 procenta a brambor o 25,7 procenta, ceny ovoce byly nižší o 17,4 procenta a zeleniny o 9,7 procenta.

V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 22,2 procenta. Vzrostly ceny skotu o 30,7 procenta, jatečních prasat o 23,5 procenta, mléka o 21,8 procenta, vajec o 17,7 procenta a drůbeže o 15,6 procenta.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,9 procenta. Nejrychleji rostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně vzrostly ceny těžby a dobývání o 4,3 procenta a obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,9 procenta.

Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 3,4 procenta, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,1 procenta, mléčných výrobků o 5,3 procenta, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 5,1 procenta a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 4,2 procenta.

V odvětví elektřiny, plynu a páry ceny klesly o 3,6 procenta, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,6 procenta.

Meziročně ceny průmyslových výrobců vzrostly o 27,9 procenta. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů.

Ceny elektřiny, plynu a páry byly vyšší o 45,8 procenta, chemických látek a výrobků o 39,1 procenta, obecných kovů a kovodělných výrobků o 34,7 procenta a dřeva, papíru a tisku také o 34,7 procenta. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 19,2 procenta.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 53,9 procenta a meziproduktů o 29,7 procenta. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 19,4 procenta.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,1 procenta, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3 procenta.

Meziročně se dle odhadů zvýšily o 13,5 procenta. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 26,5 procenta. (pel)