Průzkum AMSP ČR: Export se stává nejzranitelnějším prvkem české ekonomiky

Na české exportéry z řad malých a středních firem dopadají aktuální problémy související s ruskou invazí na Ukrajinu do té míry, že 72 % se musí poohlížet po náhradních trzích. Firmy přitom hledají především v Evropě. Zjistil to aktuální průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), České exportní banky (ČEB) a společnosti Google.

„Exportu dominují evropské země, firmy s větším obratem ale častěji exportují do asijských zemí,“ tlumočil jedno ze zjištění průzkumu předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš. Z evropských destinací je nejpopulárnější destinací Slovensko, následuje Německo a Polsko. Celkově firmy cítí silně dopady rostoucích nákladů.

„Sousední země jsou stálicemi exportu malých a středních firem,“ připomněla místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

„Ovšem i v celkové statistice exportu do sousedních zemí obecně míří téměř přesná polovina celého českého exportu. Obecně je segment MSP více vázán na trhy Evropské unie a dlouhodobě nepreferuje vzdálená teritoria,“ konstatovala Břečková.

Firmy využívají služby bank

Bezmála 40 % firem podle průzkumu využilo pro podporu exportních aktivit služeb bank, 30 % se již někdy obrátilo na poradenské firmy. Provozní financování a bankovní záruky jsou nejčastější produkty, které firmy používají pro realizaci exportních zakázek.

„Zpětná vazba exportérů z řad malých a středních firem je pro nás nesmírně důležitá, a to zejména při návrzích nových produktů, které reagují na současné výzvy,“ prohlásil generální ředitel ČEB Daniel Krumpolc.

Digitální exportéři jsou aktivnější

Průzkum také zjistil, že v hledání nových exportních trhů jsou aktivnější digitální exportéři. S mírou digitalizace exportu roste také využívání nástrojů Google v jednotlivých firmách.

„Z průzkumu vyplynulo, že přibližně třetina malých a středních firem využívá digitální inzerci, z čehož více než 40 procent reklamu ve vyhledávání,“ uvedl František Štrupl, vedoucí obchodního oddělení, Google ČR.

„Google se svými Google Ads a dalšími digitálními nástroji pomáhá podnikatelům překonat bariéry, jako je nedostatek informací o zahraničních trzích či nízké povědomí o firmě mezi potenciálními zákazníky na novém trhu, a ulehčit jim tak vstup na nové zahraniční trhy.“

„Oproti čistě lokálním firmám mají digitální exportéři pozitivnější výhled pro budoucí období díky možnosti diverzifikace zemí vývozu a potenciální přípravě na vznikající výzvy a problémy. Pro vytipování těch nejvhodnějších zahraničních trhů nabízí Google službu Market Finder, a pro otestování své připravenosti pro zahraniční expanzi nástroj My Export Score. Oba produkty jsou mezi alespoň polovinou exportérů známy, a nebo také využívány,“ dodal Štrupl.

Náklady bezprecedentně rostou

Export nicméně je a velmi pravděpodobně zejména v blízké budoucnosti bude nejzranitelnějším prvkem ekonomiky. Bezprecedentně rostoucí náklady na vstupy není na B2B trhu zpravidla možné v takto krátkém časovém horizontu promítnout do cen.

Ceny energií a pohonných hmot sice ve všech zemích EU rostou obdobně, rozdílné jsou ale přístupy vlád jednotlivých zemí. Na rozdíl od okolních zemí je v ČR zatím podpora či kompenzace růstu těchto cen neúčinná. To se zřejmě brzy projeví v rapidně snížené konkurenceschopnosti a obecně schopnosti našich firem cokoli vyvézt.

Přibližně 20 % firem plánujících expanzi je přesvědčeno o tom, že jejich produkt na cílovém exportním trhu chybí a 16 % firem předpokládá export finálního produktu. 47 % podniků ovšem neplánuje na žádné nové trhy vstoupit. Nejčastějšími překážkami pro vstup na nové trhy jsou neznalost (ať už trhů nebo od potenciálních zákazníků) a vysoké náklady. (sfr)