Předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek napsal 5. června 2022 otevřený kritický dopis premiérovi vlády Petrovi Fialovi.

Předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek napsal 5. června 2022 otevřený kritický dopis premiérovi vlády Petrovi Fialovi. Text dopisu přinášíme v plném znění.


Vážený pane premiére,

velmi pozorně jsem si přečetl Váš projev, který jste přednesl na sněmu Hospodářské komory. Jakožto představitel druhé největší profesní organizace, jejíž základnu tvoří téměř šestnáct tisíc členů, a která především zastupuje a hájí 1,6 milionu živnostníků a drobných podnikatelů v naší zemi, jsem nucen reagovat tímto otevřeným dopisem.

Snažím se pochopit vaše důvody a motivaci, proč si pochvalujete spolupráci s Hospodářskou komorou. Možná proto, že se již opakovaně prokázalo, že Hospodářská komora je vždy ochotna spolupracovat s vládními představiteli, a to bez ohledu na to, jaké priority prosazují. Například její činnost za vlády Andreje Babiše, tedy činnost vedení HK ČR v čele s panem Vladimírem Dlouhým, se dá bez uzardění nazvat kolaborací. Platí-li, že kolaborant je ten, kdo spolupracuje s nepřítelem vlastních lidí proti zájmům vlastních lidí, pak pan Dlouhý a vedení HK ČR tím, jak šli Andreji Babišovi na ruku, tuto definici jistě beze zbytku naplnili. Zdá se, že vám to nevadí.

Jistě si vzpomenete, pane profesore Fialo, že v minulých letech to byly právě Podnikatelské odbory, které se spolu s ODS stavěly proti záměrům vlády Andreje Babiše likvidovat malé podnikatele. Společně s vámi jsme vystupovali na konferencích, vedle sebe jsme čelili otázkám novinářů na tiskových konferencích, a zástupci HK tam s námi nikdy nebyli. Vy v Poslanecké sněmovně, my, Podnikatelské odbory, mezi podnikateli a živnostníky, ale také přímo v jednáních s Babišem, Schillerovou. My jsme hájili šikanované podnikatele a živnostníky, Vy jste tehdy, pane premiére, v roli poslance velmi aktivně bojoval za podnikatele a živnostníky v Parlamentu. Společně jsme bránili tomu, když se vláda Andrej Babiše snažila uvalit na malé podnikatele a živnostníky zcela nesmyslnou regulaci a státní dohled, třeba v podobě elektronické evidence tržeb. Ten, kdo naopak všechna opatření proti podnikatelům a živnostníkům podporoval, byla právě Hospodářská komora.

Dokud jste byli v opozici, tak o vás HK ČR a pan Dlouhý neměli zájem, nyní, zdá se, se to změnilo. Možná je pro Vás, jako pro premiéra, užitečné mít teď v Hospodářské komoře spojence a podporovatele. Možná Vám v této souvislosti „nevoní“ právě naše Podnikatelské odbory, které bez ohledu na to, kdo stojí včele státu, budou vždy důsledně hájit zájmy a práva živnostníků a malých podnikatelů a stavět se proti zvyšování vlivu státu nad podnikáním. Možná se vám nehodí naše cíle dosáhnout nevyhnutelné komplexní revitalizace podnikatelského prostředí v ČR.

To, co mne však zarazilo nejvíce, byla Vaše slova o tom, že Vaše vláda pracuje v součinnosti s podnikatelskými svazy, za velmi aktivní role Hospodářské komory na dalších opatřeních, jak čelit vysoké inflaci, energetické krizi a dalším problémům dneška. A také to, že jste pro tento účel zřídili pracovní skupiny a během měsíce června by měla vláda dospět ke konkrétním výsledkům. Přesně tak to dělala Babišova vláda. Třeba ministryně Schillerová si vybrala pár poslušných spolků (HK ČR, SOCR, AHR a další) a pak vyhlašovala, že má vše posvěceno zástupci podnikatelů. Vy nyní mluvíte a jednáte stejně.

Rád bych Vám připomněl, že již od okamžiku, kdy byla Vaše vláda jmenována, jsem Vás opakovaně žádal o osobní setkání a navázání dialogu mezi Vaší vládou a Podnikatelskými odbory. Doposud jste si na toto setkání nenašel čas. Ignorujete nás. Možná se vám nehodí naše nekompromisní postoje, možná nezastupujeme dostatečně velké firmy. Zatím jednáme s některými členy Vaší vlády a jejich náměstky, stejně jako poslanci či senátory. Všechny se snažím přesvědčit o tom, že vláda, ve kterou mnoho voličů vkládalo velkou důvěru a očekávalo tolik potřebnou změnu, nemůže přeci ignorovat hlas 1,6 milionů živnostníků a podnikatelů, jejichž jsou Podnikatelské odbory největším reprezentantem, a opakovat tak chybu či záměr kabinetu Andreje Babiše. Zatímco my, Podnikatelské odbory chceme měnit podmínky podnikání ku prospěchu malých podnikatelů a živnostníků, vy jste se obklopil lidmi z HK ČR. Jsme si jisti, že malí podnikatelé a živnostníci v HK ČR nikdy zastání neměli a mít nebudou. A to vy dobře víte.

Vážený pane premiére, na svá rozhodnutí máte samozřejmě právo, je zcela ve vaší kompetenci rozhodnout, jakými lidmi se obklopíte. Můžete se vzájemně s funkcionáři Hospodářské komory ujišťovat o tom, jak jsou kroky Vaší vlády v souladu s očekáváním podnikatelského prostředí. Anebo se můžete vydat cestou skutečné změny, navázat dialog i s reprezentanty živnostníků a drobných podnikatelů a nebát se slyšet na rovinu jejich připomínky, požadavky a konstruktivní návrhy na potřebné změny. Možná to bude náročnější debata, která jistě vyvolá spoustu práce a úvah o odvážnějších řešeních. Možná se vám ne vše, co chceme, bude líbit. Ale na tom přece nezáleží, jestli se vám to líbí, nebo ne. Důležité je, aby se opět obnovila svoboda podnikání, aby stát přestal zvyšovat svou moc nad podnikateli a živnostníky, aby ti, kdo tuto společnost živí, byli bráni jako rovnocenný partner státu. 

Podnikatelské odbory trpělivě nabízí pomocnou ruku. Jsme připraveni s Vámi a s Vaší vládou konstruktivně spolupracovat. Ze svého úsilí hájit práva a zájmy podnikatelů a živnostníků a bránit nežádoucím zásahům státu do podnikání však neustoupíme. Budeme rádi, když přijmete naši nabídku a začneme se bavit o tom, co skutečně malí podnikatelé a živnostníci potřebují.  

S pozdravem

Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů