Skupina PPF se nakonec nespojí s Moneta Money Bank. (Ilustrační foto)

Skupina PPF se nakonec nespojí s Moneta Money Bank. Zdůvodnila to novými skutečnostmi, které mění dohodnuté parametry obchodu. Akcie Monety na oznámení reagovaly poklesem.

„Z jednání mezi zástupci PPF a MMB o procesu plánování integrace vyplynuly nové skutečnosti, které zásadně mění původně dohodnuté ekonomické parametry plánované fúze MMB a skupiny Air Bank. V případě dokončení transakce by došlo nejen k významné redukci rozvojových plánů, ale především k podstatnému snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami, které byly prezentovány při podpisu rámcové smlouvy,“ uvedla PPF na webu.

Jedním z důvodů je nový požadavek ČNB na vyšší kapitálové rezervy bank.

Sazba proticyklické kapitálové rezervy, která se vztahuje na všechny úvěrové instituce působící na českém trhu, bude od 1. července 2022 postupně zvyšována ze současné míry 0,5 procenta až na 2,5 procenta.

„Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy by tedy zásadně snížilo plánovanou dividendovou kapacitu spojené banky, a tímto negativně ovlivnilo atraktivitu plánované akvizice pro všechny akcionáře MMB,“ oznámila PPF.

Skupina v dalších důvodech zmínila i zhoršenou makroekonomickou a geopolitickou situaci, včetně důsledků války na Ukrajině, což neúměrně zvyšuje ekonomická rizika související s výkonností aktiv nového uskupení.

Podle způsobů dokončení a vypořádání transakce a podle platných pravidel akvizičního účetnictví (tzv. Purchase Price Allocation) by dokončení transakce mělo podle PPF významný negativní dopad týkající se jak účetní, tak regulatorní úrovně vlastního kapitálu.

„I toto je důsledkem zhoršené makroekonomické situace a růstu úrokových sazeb. Bez nutnosti strmě zvyšovat úrokové sazby v reakci na rostoucí inflaci by dopad pravidel akvizičního účetnictví sehrál při realizaci této transakce jen omezenou roli,“ uvedla PPF.

Akcie Monety na oznámení reagovaly poklesem. V úterý po začátku obchodování na pražské burze odepsaly 5 procent.

Spojením obou bank měla vzniknout třetí největší banka v Česku. Akvizicí měla Moneta od skupiny PPF získat sto procent akcií skupiny Air Bank za 25,90 miliardy korun. Z 80 procent měla být transakce financována z peněz, které chtěla Moneta získat od svých nynějších akcionářů za úpis nově vydaných akcií za zhruba 21 miliard korun. Zbylé peníze měly jít z kapitálu banky.

Skupina PPF nadále zůstává s podílem 29,94 procenta největším akcionářem MMB. (pel)