Zisk zbrojařské skupiny Colt CZ Group SE vzrostl ve čtvrtletí na téměř dvojnásobek. Čistý zisk po zdanění dosáhl celkem 544,7 milionu korun. (Foto: Colt CZ)

Zisk zbrojařské skupiny Colt CZ Group SE vzrostl ve čtvrtletí na téměř dvojnásobek. Čistý zisk po zdanění dosáhl za první tři měsíce roku 2022 celkem 544,7 milionu korun, což je o 97,6 procenta více než ve stejném období loňského roku. Počet prodaných zbraní se za první tři měsíce roku 2022 zvýšil o 46,1 procenta ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a překonal 200 tisíc prodaných kusů.

Provozní výsledek hospodaření za první tři měsíce roku 2022 činil 749,3 milionu korun, o 123,7 procenta více než za první tři měsíce roku 2021.

EBITDA dosáhla za první tři měsíce roku 2022 výše 954,7 milionu korun, tedy o 120 procent meziročně více.

Výnosy Skupiny za první tři měsíce roku 2022 dosáhly 3,5 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 74,7 procenta oproti prvnímu čtvrtletí 2021, zejména díky nárůstu prodejů ve všech regionech a konsolidaci výnosů Coltu.

„Těší mě, že naše Skupina dosáhla za první čtvrtletí roku 2022 skvělých výsledků. Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale zejména produktový mix a také nárůst počtu prodaných zbraní a tržeb v klíčových teritoriích, zejména na severoamerickém trhu a v Asii. V České republice jsme také zaznamenali nárůst díky pokračující spolupráci s Armádou České republiky pod rámcovou smlouvou, která navíc byla rozšířena dodatkem uzavřeným v březnu, a to i v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ okomentoval výsledky Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group.

„Věříme, že rostoucí provozní výkon a nárůst free float na 22,8 procenta v souvislosti s nedávným zrychleným úpisem 6% podílu zvyšují atraktivitu našich akcií pro stávající i potenciální investory,“ doplnil Drahota.

Výnosy v ČR za tři měsíce k 31. březnu 2022 vzrostly o 323,9 procenta na 236,1 milionu korun. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou.

Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly za první tři měsíce 2022 meziročně o 59,2 procenta na 2,2 miliardy korun, především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu a konsolidací výnosů Coltu v USA.

(Foto: Colt CZ)

Výnosy realizované v Kanadě za první tři měsíce 2022 činily 237,5 milionu korun, což je meziročně o 832,8 procenta více.

Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za první tři měsíce do 31. března 2022 se meziročně zvýšily o 24,3 procenta na 275 milionů korun, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe poklesly za první tři měsíce roku 2022 o 91,8 procenta na 14,8 milionu korun, jelikož se velké jednorázové dodávky zákazníkům z ozbrojených složek uskutečnily již v loňském roce.

Výnosy v Asii se za první tři měsíce 2022 zvýšily o 288,7 procenta na hodnotu 536,3 milionu korun v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům.

Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za první tři měsíce roku 2022 hodnoty 85,6 milionu korun a meziročně tak vzrostly o 72,9 procenta.

Kapitálové výdaje Skupiny za první tři měsíce roku 2022 dosáhly hodnoty 127,9 milionu korun, tedy meziročně o 10,2 procenta více, a představovaly tak podíl 3,6 procenta z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s publikovaným výhledem na rok 2022 (cca 5 procent z celkových konsolidovaných výnosů v roce 2022).

Skupina Colt CZ se v prvním čtvrtletí letošního roku také zapojila do materiální pomoci Ukrajině, kterou koordinovala se zástupci české vlády.

„Těší mě i výsledek aukce konané 30. března 2022 iniciativou Svobodu Ukrajině a magazínem Forbes. Naše společnost do aukce darovala limitovanou edici pistole CZ 75 TOBRUK, kterou se podařilo vydražit za 5 milionů korun. Celkový výtěžek aukce pak šel na sbírkový účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR,“ řekl Drahota. (pel)