Studie Barometr 2022 od Hello bank! mapuje cirkulární ekonomiku a její trendy v 17 evropských zemích. (Ilustrační foto: Hello bank!)

Hello bank! tento týden vydala evropskou studii Barometr 2022, která se každoročně zaměřuje na spotřebitele a jejich nákupní chování. Ústředním tématem je letos cirkulární ekonomika a její vliv na chování spotřebitelů, firem i prodejců.

Hello bank! spolu se svou mateřskou společností BNP Paribas PF zveřejnila průzkum Barometr 2022, který proběhl v 17 evropských zemích včetně České republiky.

Cílem bylo zjistit, jak Evropané vnímají cirkulární ekonomiku, jaké jsou jejich motivace, nákupní trendy a co nového může přinést jak spotřebitelům, tak obchodníkům. Studie zmiňuje nejen novou roli spotřebitele jako prodejce, ale věnuje velký prostor i firmám a obchodním řetězcům a přináší řadu příkladů z evropské praxe.

Evropané obecně vnímají cirkulární ekonomiku velmi kladně, i když ne všichni spotřebitelé vědí, o co se jedná. Rozdíl je především mezi zeměmi bývalého východního bloku a zbytkem Evropy.

V České republice a okolních zemích je patrny dopad transformace a rozvoje ekonomiky v posledních třech dekádách a s tím souvisí i nižší povědomí o moderních trendech v běžné populaci.

Jednou ze základních věcí, která vyplývá ze studie Barometr 2022, je nová role spotřebitele i jako prodejce. Vlastní prodej již použitého zboží je vítanou možností, jak si vylepšit svou finanční situaci.

Každý čtvrtý Evropan prodá minimálně 1x za měsíc použité zboží. V průměru si tak měsíčně přijdou evropští spotřebitelé na 77 eur (v ČR na 35 eur). Pro prodej použitého zboží využívá 6 z 10 Evropanů online platformy, kde nabízí své výrobky jednotlivcům.

Pokud se Evropané rozhodnou pro nákup z druhé ruky, tak tím hlavním motivační faktorem je možnost ušetřit (52 %). Pro 36 % Evropanů je tím hlavním důvodem zodpovědný ekologický přístup.

Ze studie jasně vyplývá, že díky cirkulární ekonomice upravují i prodejci a obchodní značky svou strategii prodeje. Uvědomují si, že jejich koncový zákazník je schopný sám dalšího prodeje a navíc oplývá nevídanou kreativitou.

Na tuto změnu v chování spotřebitelů reagují celou řadou způsobů: vybízí nakupující k opětovnému prodeji nepotřebného zboží, snaží se edukovat spotřebitele, nabízí pronájem nebo opravené zboží k dalšímu prodeji, nepoužitelné výrobky se snaží recyklovat aj.

I když spotřebitel čím dál častěji vystupuje i v nové roli prodejce, tak prodejci a obchodní značky o svoji úlohu v oblasti cirkulární ekonomiky zatím nepřišli. 57 % Evropanů se vyjádřilo, že pod pojmem cirkulární ekonomika si vybaví spíše produkty, které nabízí firmy a obchodní značky.

Pro 30 % Evropanů je absence záruky hlavním důvodem, proč nezvolí nákup použitého zboží. A to je velká příležitost pro firmy. Spotřebitelé jsou připraveni si připlatit za záruku nebo možnost opravy použitého zboží.

Zároveň je vlastnictví věcí stále důležité pro 3 ze 4 Evropanů. Přičemž u starší generace je tato potřeba silnější než u mladší.

Pokud jde o Českou republiku, tak pojem cirkulární ekonomika není v naší zemi ještě příliš zakořeněný. Pouze 11 % dotázaných ví, co tento termín znamená (evropský průměr je 25 %).

Na druhou stranu každý druhý Čech se cítí být dobře informovaný o tom, jak recyklovat odpad nebo jak využít již nepotřebné výrobky. Věci, které už dosloužily, se snaží darovat, prodat nebo opravit 2 ze 3 Čechů.

Nejčastějším důvodem, proč lidé kupují zboží z druhé ruky, je možnost ušetřit. To uvádí 62 % spotřebitelů, kteří tyto výrobky nakupují.

V rámci studie Barometr 2022 bylo celkem online formou dotázáno 15 800 osob ve věku 18 až 75 let v 17 evropských zemích v listopadu 2021. (pel)